Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPT4-76-98
388/2024
106 098,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W785-221-35
389/2024
237 742,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sliač
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K423-222-13 zo dňa 18.11.2019
390/2024
160 067,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
23. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. č. IROP-Z-302011Q672-122-15 zo dňa 21.09.2020
391/2024
406 591,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Turzovka
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CTX9-76-98 zo dňa 11.4.2023
392/2024
5 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rimavské Janovce
22. Február 2024
DOHODA O SPLÁTKACH
133/2024
2 918,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dolný Vadičov
22. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CHF7 zo dňa 09.03.2023
267/2024
445 575,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nové Mesto nad Váhom
22. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVJ4-76-98 zo dňa 16.6.2023
373/2024
180 288,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CLU8 zo dňa 25.4.2023
210/2024
141 984,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno
22. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J351-222-13 zo dňa 11.02.2019
374/2024
119 074,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drienov
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W680-221-35 zo dňa 03.02.2020
376/2024
303 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divín
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CCA1-221-94 zo dňa 31.10.2022
377/2024
483 472,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jakubov
22. Február 2024
DODATOK č. 3/2024 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 189/2020
4296/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CCM4-75-90 zo dňa 21.10.2022
365/2024
5 184 042,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola Detva
21. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMQ2 zo dňa 21.06.2023
198/2024
441 297,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
21. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
366/2024
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
367/2024
272 464,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDQ6-221-94 zo dňa 7.11.2022
370/2024
1 748 160,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šenkvice
21. Február 2024
Dohoda o urovnaní
331/2024
99 230,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezová pod Bradlom
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTF7-211-78 ZO DŇA 11. 11. 2022
358/2024
844 769,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky