Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD5-76-80 zo dňa 03.07.2023
410/2024
143 214,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CVH7-76-80
399/2024
196 926,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
403/2024
1 604 628,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
27. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKU9-72-74 zo dňa 24.10.2022
404/2024
487 387,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Podolínec
27. Február 2024
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKU9-72-74 zo dňa 24.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
405/2024
15 022,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Podolínec
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1802/3.1/009
126/2024
278 810,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ipeľské Predmostie
27. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 337/2024
337/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Martin Pechovský
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
393/2024
339 878,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní Služieb
317/2024
22 752,00 € Slovakia Online, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. Február 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKP3-221-67 zo dňa 23.6.2022
394/2024
301 552,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Prečín
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
395/2024
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
396/2024
5 219 112,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHY3-74-73
397/2024
2 482 770,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Vajnory
26. Február 2024
Dohoda o kompetenčnom vzdelávaní
371/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marián Jaššo
23. Február 2024
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARF8-11-44 zo dňa 06.07.2021
382/2024
2 367 163,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
23. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BWT6-73-87 zo dňa 13.12.2022
383/2024
211 157,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFD8-221-94
384/2024
1 599 123,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stupava
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302071CQK8-76-98
385/2024
41 796,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CVR1-76-80
386/2024
14 850,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Jelšava
23. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BND5-72-74 zo dňa 28.9.2022
387/2024
342 187,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín