Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYW9-73-87 zo dňa 25.11.2022
467/2024
659 054,48 € Prešovský samosprávny kraj Obec Šarišské Michaľany
11. Marec 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 400/2024
400/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Matej Loja
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQJ4-223-68
473/2024
1 613 057,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQJ9-223-68
474/2024
1 841 772,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
11. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BJU1 zo dňa 19.1.2022
303/2024
46 837,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
7. Marec 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BSZ9-211-78 zo dňa 7.2.2023
458/2024
413 525,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky GreTa n.o.
7. Marec 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BSX6-74-73 zo dňa 3.8.2022
459/2024
2 343 189,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stupava
7. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFW5-76-98 zo dňa 09.08.2023
464/2024
21 960,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lackovce
7. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMP3 zo dňa 25.5.2023
4510/2023
258 251,93 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Trebišov
7. Marec 2024
Zmluva o sprostredkovaní vládnych cloudových služieb
157/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
6. Marec 2024
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M944-421-19 zo dňa 22.06.2020
448/2024
1 020 367,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
6. Marec 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 449/2024
449/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Karol Roštár
6. Marec 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BBY1-223-57 zo dňa 13.12.2021
450/2024
8 585 710,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
6. Marec 2024
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMQ8 zo dňa 25.05.2023
451/2024
456 040,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Myjava
6. Marec 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BJF1-221-67 zo dňa 23.06.2022
455/2024
1 254 032,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
6. Marec 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CBL3-73-87 zo dňa 23.11.2022
456/2024
657 429,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stará Ľubovňa
5. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z744 zo dňa 20.11.2020
277/2024
950 324,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSY2-76-98 zo dňa 18. 04. 2023
443/2024
5 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vidiná
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD3-76-80 zo dňa 25. 7. 2023
444/2024
25 920,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K269-223-14 zo dňa 4.5.2018
445/2024
890 343,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica