Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K514-222-13 zo dňa 24.07.2018
446/2024
183 035,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nižná
4. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
434/2024
2 278 358,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
4. Marec 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021M626-223-14 zo dňa 21.09.2021
435/2024
2 533 537,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
4. Marec 2024
Dodatok č. 1/2024 k Projektovej zmluve č. 416/2022 na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
266/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Centrum Slniečko, n.o.
4. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BRC5-211-78
436/2024
293 845,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kráľ
4. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X010-211-27 zo dňa 25.09.2020 (číslo dodatku: IROP-D1-302021X010-211-27)
440/2024
752 615,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Leváre
4. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPT3 zo dňa 27.3.2022 (DZ311071CPT301)
236/2024
12 351 648,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
1. Marec 2024
Sublicenčná zmluva
211/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
1. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Programovej dohode č. 1165/2018
427/2024
28 089 412,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Výbor pre finančný mechanizmus
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o fonde pre bilaterálne vzťahy č. 3/2018
428/2024
2 731 952,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Výbor pre finančný mechanizmus
1. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Programovej dohode o financovaní Programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK-Miestny rozvoj)” č. 1307/2019
291/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva
1. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W908-211-27
429/2024
1 485 137,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sliač
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021M446-223-14
430/2024
445 501,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
1. Marec 2024
Memorandum o porozumení o implementácii programu spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
432/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVQ9-76-98 zo dňa 19. 06. 2023
414/2024
57 429,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ulič
29. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CPN6 zo dňa 3.5.2023
415/2024
379 067,52 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Myjava
29. Február 2024
DOHODA O UROVNANÍ
416/2024
673,92 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CFH4-221-94 zo dňa 7.11.2022
417/2024
1 344 148,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zálesie
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W767-211-34 zo dňa 22.4.2020
419/2024
875 976,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ÚĽANKA, n.o.
29. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVI2-76-98 zo dňa 12. 06. 2023
420/2024
124 145,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou