Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2020
Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy
480/2020
5 658 012,00 € BDO, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. Jún 2022
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov a službách spojených s nájmom
458/2022
328 262,88 € BED Prešov, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 332/2019
332/2019
48 096,00 € Behavioural Insights LTD Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. Február 2020
Zmluva o úprave podmienok testovania karty MultiSport č. 485/2020
485/2020
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
4115/2022
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8. August 2019
Rámcová dohoda č. 491/2019 o poskytovaní tlače a tlačiarenských služieb
491/2019
Doplnená
36 752,38 € Bittner print s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Jún 2018
Dodatok č. 1, ktorým sa mení Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201735546_Z zo dňa 10.8.2017 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
151/2018
0,00 € BiZZdesign Central Europe, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Jún 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
588/2021
0,00 € Blockchain Slovakia o.z. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. September 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
1612/2022
5 500,00 € BOKK s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25. Marec 2019
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
66/2019
Doplnená
2 474 793,95 € Botus, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Október 2022
Rámcová dohoda na servis a podporu webstránok www.mirri.gov.sk, odborné technické a programátorské služby
2977/2022
64 800,00 € brainit.sk, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24. Jún 2022
Rámcová dohoda č.622/2022 o implementácii informačného systému
622/2022
105 696,00 € brainit.sk,s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7. September 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
817/2021
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
2126/2022
443 200,00 € Business Center Moldavská a.s. Košice Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
3. November 2016
Zmluva na nákup vysielacieho času č.62/2016
62/2016
132 150,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Máj 2017
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 111/2017
111/2017
74 907,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Jún 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
377/2019
99 936,00 € C.E.N. s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 830/2019
830/2019
149 731,20 € C.E.N. s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Január 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU č. 4216/2022
4216/2022
79 500,00 € C.E.N., s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. Júl 2022
Rámcová dohoda na obstaranie organizácie a realizácie Hackathonov
970/2022
944 588,40 € Campus City s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky