Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BMF5-72-74 zo dňa 09.09.2022
1244/2023
2 304 104,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Iliašovce
23. Máj 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051Q002-511/512-28 zo dňa 15.07.2019
1245/2023
922 088,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie Dukla
23. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J615-223-14 zo dňa 5.6.2018
1246/2023
1 012 153,49 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
23. Máj 2023
Dohoda spoločných prevádzkovateľov a sprostredkovateľa
1247/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Máj 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051Z930-511-51 zo dňa 09.11.2020
1248/2023
84 802,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Malokarpatské partnerstvo o.z.
23. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X068-211-27 zo dňa 25.09.2020
1249/2023
370 179,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Malacky
23. Máj 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051Z406-511-51 zo dňa 09.11.2020
1250/2023
38 118,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
23. Máj 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051X171-511/512-28 zo dňa 02.11.2020
1251/2023
305 262,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
22. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M830-421-19 zo dňa 31.07.2019
1216/2023
1 108 099,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
22. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M831-421-19 zo dňa 31.07.2019
1217/2023
3 189 943,94 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. Máj 2023
DODATOK Č.4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X039-211-27 zo dňa 3.7.2020 k dodatočnému poskytnutému príspevku
1218/2023
257 658,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Tlmače
22. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POVERENÍ NA VYKONÁVANIE ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM A O ZODPOVEDNOSTIACH SÚVISIACICH S TÝMTO POVERENÍM EV. Č. 690/2023 ZO DŇA 17.04.2023
1081/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
22. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AXB6-122-59 zo dňa 16.6.2021
1220/2023
214 171,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Palárikovo
22. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ2-431-65 zo dňa 9.5.2022
1221/2023
277 026,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nováky
22. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021W207-211-27 zo dňa 16.7.2020 k dodatočnému poskytnutému príspevku
1222/2023
149 240,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PERENNIS n.o.
22. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 68/2023/7.8
750/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POVERENÍ NA VYKONÁVANIE ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM A O ZODPOVEDNOSTIACH SÚVISIACICH S TÝMTO POVERENÍM Č. MŽP SR 68/2023/7.8, Č. MIRRI SR 750/2023
1085/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
1225/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
764/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Medvecová
19. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Z066-11-44 zo dňa 4.5.2020
1207/2023
2 601 966,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj