Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE Č. 138/2018
4331/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
3. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 652/2024
652/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Jozef Môcik
3. Máj 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K400-222-13 zo dňa 25.03.2019
699/2024
72 989,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
3. Máj 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I891-222-13 zo dňa 21.8.2018
700/2024
25 672,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
2. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1172/2021
3990/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Black Field s.r.o
2. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 674/2024
674/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Ivan Pagačovič
2. Máj 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVAN
691/2024
356 289,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Pieninského národného parku
2. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302070BZU4-76-80 zo dňa 10.10.2022
693/2024
125 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
30. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDL8-431-65 zo dňa 11.4.2022
685/2024
862 164,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
30. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č. DOS/302021W799/1
686/2024
153 409,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Píla
30. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTP6-211-78 zo dňa 09.11.2022
688/2024
531 993,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čechynce
30. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 604/2024
604/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Katarína Cviková
30. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Združenie sclerosis multiplex Nádej o. z.
486/2024
10 000,00 € Združenie sclerosis multiplex Nádej o.z. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb „Obnova licencie IV. etapa“
518/2024
100 908,00 € Teamsales s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 667/2024
667/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Marek Rákocza
29. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 666/2024
666/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. et Ing. Martin Déneši, PhD.
29. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
226/2024
581 789,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1802/3.1/010
612/2024
194 189,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vrbovka
26. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BTF8-11-76 zo dňa 12.07.2022
675/2024
1 622 254,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302011BQI4-11-76 zo dňa 03.01.2023
676/2024
5 392 466,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj