Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
367/2024
272 464,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
21. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CDQ6-221-94 zo dňa 7.11.2022
370/2024
1 748 160,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Šenkvice
21. Február 2024
Dohoda o urovnaní
331/2024
99 230,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezová pod Bradlom
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTF7-211-78 ZO DŇA 11. 11. 2022
358/2024
844 769,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20. Február 2024
DODATOK Č. 2 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BXL1, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071BXL102
217/2024
767 960,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
20. Február 2024
Zmluva o príspevku na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“
86/2024
30 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
20. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHC4
189/2024
4 511 224,00 € Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J467-222-13 zo dňa 31.10.2019
361/2024
181 252,81 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Predmier
20. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J326-222-13 zo dňa 20.11.2019
362/2024
199 714,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Súľov-Hradná
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 336/2024
336/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Matej Hirják
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 294/2024
294/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ján Stano
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 295/2024
295/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Matej Hotovčin
19. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 297/2024
297/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zuzana Chrapeková
19. Február 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYC3-73-87 ZO DŇA 16. 12. 2022
348/2024
859 907,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
19. Február 2024
DODATOK Č.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K822-221-10 zo dňa 16.06.2018
352/2024
664 478,95 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
19. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Q797-11-11 zo dňa 8.4.2019
353/2024
1 685 683,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMA2, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CMA201
147/2024
204 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
19. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CCA8, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CCA801
156/2024
152 619,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
19. Február 2024
DODATOK Č.3 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ABL3, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071ABL303
255/2024
3 747 340,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BRM4, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071BRM401
184/2024
498 486,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví