Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2021
Udelenie licencie k ITMS2014+ (4. etapa – ukončenie),
863/2021
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. December 2021
Udelenie licencie k ITMS2014+
990/2021
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25. August 2022
Udelenie licencie k ITMS2014+
1610/2022
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
25. August 2022
Udelenie licencie k ITMS2014+
839/2022
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5. Október 2016
Licenčná zmluva č. 33/2016
33/2016
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. (Poskytovateľ 1), AXON PRO, s.r.o. (Poskytovateľ 2) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Október 2016
Zmluva č. 28/2016 o spracúvaní osobných údajov
28/2016
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. (sprostredkovateľ 1), AXON PRO, s.r.o. (sprostredkovateľ 2), JUMP soft a.s. (sprostredkovateľ 3) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Júl 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
126/2018
0,00 € Atos IT Solutions and Sevices s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. September 2022
LICENČNÍ SMLOUVA K UŽÍVÁNÍ SW ATTIS Č. 30/06/2022/LICENCE
2178/2022
4 164,00 € ATTIS software s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16. September 2022
SMLOUVA O SERVISNÍ A IMPLEMENTAČNÍ PODPOŘE K SW ATTIS Č.30/06/2022/SI
2179/2022
44 712,00 € ATTIS Software s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5. Január 2022
Kúpna zmluva
1916/2021
49 500,00 € Auto Lamač spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31. Júl 2020
Rámcová dohoda o zabezpečení servisu, opravy a údržby služobných motorových vozidiel č. 671/2020
671/2020
31 143,36 € AUTO ROTOS s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23. Január 2020
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy
219/2020
0,00 € AUTOPOLIS, a. s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 459/2020
459/2020
17 160,00 € AUTOPOLIS, a. s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Jún 2016
Zamestnávateľská zmluva
11/2016
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. November 2018
Zmluva č. 253/2018 o poskytovaní servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
253/2018
137 376,00 € AXON PRO, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
3718/2022
69 120,00 € AXON PRO, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 835/2019
835/2019
69 973,80 € bannerTV s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. September 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
943/2019
69 972,00 € bannerTV s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Máj 2022
RÁMCOVÁ DOHODAO SPOLUPRÁCI PRE POSKYTOVANIE INZERCIE V ROZHLASOVOM VYSIELANÍ POSKYTOVATEĽA
315/2022
40 000,00 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4. Január 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU č. 4376/2022
4376/2022
42 476,54 € BAUER MEDIA Slovakia, k. s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky