Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ2-11-76 zo dňa 12.7.2022
1334/2023
1 605 710,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQQ4-76-98
1335/2023
404 458,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metropolitný inštitút Bratislavy
5. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ABD6 zo dňa 04.11.2020
1152/2023
1 842 711,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
5. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC4 zo dňa 5.6.2023
1336/2023
21 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011X424-122-15 zo dňa 30.3.2020
1322/2023
402 664,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rožňava
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BMX8-72-74 zo dňa 27.10.2022
1323/2023
241 925,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AGL7-11-44 zo dňa 30.10.2020
1324/2023
955 471,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
2. Jún 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BGD9-221-67 zo dňa 21.6.2022
1325/2023
895 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071AA56 zo dňa 03.11.2020
1159/2023
2 829 150,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
2. Jún 2023
ZMLUVA O PARTNERSTVE
1143/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.1278/2023
1278/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PhDr. Jana Kohútová, PhD
2. Jún 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.1279/2023
1279/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Tomáš Moravec
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1133/2023
195 882,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky KOLAS s. r. o.
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
258/2023
476 222,32 € Reinoo Žilina, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M973-421-19 zo dňa 28.8.2019
1328/2023
2 524 162,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sebechleby
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ3-11-76 zo dňa 14.7.2022
1329/2023
2 256 554,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
1. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO
1051/2023
29 475,00 € Crystal Call, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Jún 2023
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071W521 zo dňa 08.11.2019
1295/2023
5 267 324,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMJ9
1123/2023
169 464,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Štúrovo
1. Jún 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051ACR3-511-51 zo dňa 8.12.2020
1299/2023
81 386,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žiar