Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M921-421-19 zo dňa 16.04.2019
4484/2023
451 462,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jánovce
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BJV1-221-67 zo dňa 15.06. 2022 k dodatočne poskytnutému príspevku
4485/2023
398 650,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Tehla
5. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CRL7-76-98 zo dňa 03.04.2023
4486/2023
68 700,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
5. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTN8-211-78 zo dňa 20.10.2022
4487/2023
1 561 451,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nitrianska Blatnica
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3717/2023
233 931,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
5. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011K748-121-12 zo dňa 12.11.2018
4488/2023
2 824 513,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky eurobus, a.s.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYS5-73-87zo dňa 2.12.2022 (číslo dodatku: IROP-D1-302071BYS5-73-87)
4489/2023
574 911,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Leváre
5. December 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP Z311071CFN3, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CFN301 zo dňa 5.12.2023
4240/2023
699 711,22 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
4. December 2023
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071S146 zo dňa 26.11.2018
4070/2023
16 748 154,26 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BKV7-221-67 zo dňa 11.07.2022
4461/2023
680 642,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Strečno
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQG6-211-78 zo dňa 28.10.2022
4462/2023
398 299,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
4. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 zo dňa 6.5.2020
4463/2023
1 900 466,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena TVK a.s. Trenčín
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X412-121-48 zo dňa 13.4.2022
4464/2023
1 414 030,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov
4. December 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 4434/2023 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“
4434/2023
29 618,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie Ekoenergia
4. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BRC5-211-78 zo dňa 03. 05. 2023 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4466/2023
319 864,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kráľ
4. December 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022
4467/2023
369 773,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Udiča
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3507/2023
55 485,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
4. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BWM2
4190/2023
397 945,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Snina
4. December 2023
DODATOK Č. 1/2023 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 112/2023
3174/2023
50 138,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011APA2-121-48-1 a č. IROP-VZ-302011T796-121-12-1
4469/2023
8 297 360,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Trnava, a. s.