Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
DODATOK Č. 4/Č. 550/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
550/2023
1 298 803,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
18. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W207-211-27 zo dňa 16.7.2020
1203/2023
1 308 788,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PERENNIS n.o.
18. Máj 2023
DODATOK Č. 3/Č. 285/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČÍSLO ZMLUVY: Z SKATB009 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“
285/2023
5 175 076,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum (SNM)
18. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011N364-122-15 zo dňa 25.03.2019
1204/2023
1 419 076,23 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
18. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQJ7
1125/2023
674 872,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Generálna prokuratúra SR
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011W745-11-44 zo dňa 22.06.2020
1205/2023
4 526 899,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AZI8-11-44 zo dňa 30.6.2021
1193/2023
3 219 957,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
17. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X101-211-27 zo dňa 09.02.2021
1194/2023
427 243,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vstúpte, n.o.
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1105/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1147/2023
29 619,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nové Zámky
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTA1 zo dňa 10.05.2023
1195/2023
11 468 669,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
977/2023
986 168,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVK6-76-98
1197/2023
1 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čerenčany
17. Máj 2023
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051ALL7-511-51 zo dňa 13.11.2020
1198/2023
91 878,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hontianske Poiplie
17. Máj 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 zo dňa 13.11.2019
1199/2023
435 789,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina Bebrava
17. Máj 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA ZA HODNOTY ZVERENÉ K VYÚČTOVANIU
1005/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Michaela Konečná
17. Máj 2023
Zmluva o revízii a kontrole elektrických spotrebičov
1056/2023
26 664,00 € ReelTech s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
606/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDC2-431-65 zo dňa 04.04.2022
1178/2023
1 262 524,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov
16. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z- 302041BCY8-431-65 zo dňa 04.04.2022
1180/2023
973 753,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bardejov