Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie polepov
3181/2022
31 663,30 € DPC Advertising, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24. Apríl 2019
ZMLUVA O DIELO
59/2019
67 800,00 € DWC Slovakia a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Marec 2020
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory, rozvoja a údržby Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR)
506/2020
710 040,00 € DWC Slovakia, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. Máj 2019
Dodatok č. 15 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
341/2019
6 694 233,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. November 2019
Dodatok č. 16 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
754/2019
6 419 496,93 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. August 2021
Zmluva o dielo č. 295/2021 Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie medzi MIRRI a DXC Technology Slovakia s. r. o., MIM s.r.o, a DITEC a.s.
295/2021
Doplnená
11 941 184,46 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14. August 2018
Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
153/2018
0,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2018
Dodatok č. 14 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č. 2014049202
285/2018
0,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO č. 60/2021 pre časť I: „Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)”
60/2021
Doplnená
9 558 636,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10. Máj 2021
ZMLUVA O DIELO č. 61/2021 pre časť II: „Manažment osobných údajov“
61/2021
Doplnená
8 633 619,60 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb public relations a komunikačných služieb
18/2016
9 480,00 € DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
18. November 2019
Zmluva o dielo
939/2019
59 724,00 € EEA s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
1116/2019
77 880,00 € eGroup Solutions, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Október 2022
Kúpna zmluva
3073/2022
24 012,81 € EKOMA-design, a. s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. August 2022
Kúpna zmluva
898/2022
355 240,67 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. August 2022
Kúpna zmluva
2142/2022
73 200,00 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Október 2022
Kúpna zmluva
2866/2022
Doplnená
64 297,80 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. November 2022
Kúpna zmluva
2957/2022
Doplnená
101 295,82 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. August 2022
Kúpna zmluva
1831/2022
Doplnená
13 357,31 € EKOMA-design, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. Júl 2017
Zmluva o partnerstve
174/2017
Doplnená
26 195,39 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu