Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
40/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Darovacia zmluva
4567/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CQC2-76-98
638/2024
21 456,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
19. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFT7-76-98 zo dňa 7.9.2023
641/2024
15 789,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Sliač
19. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BTH1-11-76 zo dňa 5.8.2022
642/2024
613 440,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 613/2024
613/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Branislav Chlpík
18. Apríl 2024
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T621 zo dňa 19.8.2019
570/2024
17 940 320,17 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011L755-122-15 zo dňa 27.8.2018
628/2024
1 225 345,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme
629/2024
5 200,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 1179/2019 z 18.12.2019
615/2024
12 131 766,00 € JUMP soft a.s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CKW6 zo dňa 21.03.2023
351/2024
237 908,68 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Trstená
18. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVH1-76-98 ZO DŇA 11. 7. 2023
632/2024
57 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DO UŽÍVANIA
2937/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDJ3-431-65 zo dňa 15.3.2022
621/2024
278 590,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Haniska
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BAK8-122-59 zo dňa 30.9.2021
622/2024
590 837,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDH6-431-65
625/2024
167 022,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
17. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNP4-221-67 zo dňa 25. 10. 2022
626/2024
597 159,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Zvolen
16. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ
475/2024
146 579,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Oščadnica
16. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZK3-73-87 ZO DŇA 20.12.2022
617/2024
42 098,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Ružinov
16. Apríl 2024
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ VLÁDNYCHCLOUDOVÝCH SLUŽIEB
552/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra