Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Kúpna zmluva
2866/2022
Doplnená
64 297,80 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. November 2022
Kúpna zmluva
2957/2022
Doplnená
101 295,82 € EKOMA-design, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. August 2022
Kúpna zmluva
1831/2022
Doplnená
13 357,31 € EKOMA-design, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. Júl 2017
Zmluva o partnerstve
174/2017
Doplnená
26 195,39 € Ekonomická univerzita v Bratislave Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
3. Marec 2021
Rámcová dohoda „ Revízia a kontroly elektrických spotrebičov počas používania v zmysle STN 33 1610 a elektrického ručného náradia v zmysle STN 33 1600
3/2021
27 024,00 € ELPO Slovakia, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
488/2022
156 883,20 € EMM, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. September 2021
Zmluva o dielo na nákup a inštaláciu zdrojov nepretržitého napájania a profylaktické prehliadky počas záručnej a pozáručnej doby
1034/2021
30 470,40 € eneli, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na nákup a inštaláciu zdrojov nepretržitého napájania a profylaktické prehliadky počas záručnej a pozáručnej doby zo dňa 20.09.2021, č. 1034/2021.
304/2022
1 165,00 € eneli, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5. September 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201745194_Z
208/2018
0,00 € Enfield, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. Apríl 2018
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ)
76/2018
Doplnená
1 820 400,00 € Enterprise Services Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (zákazník 2.) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (zákazník 1.)
30. Apríl 2018
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM)
110/2018
Doplnená
4 068 806,40 € Enterprise Services Slovakia s.r.o. (poskytovateľ 1) a DITEC, a.s. (poskytovateľ 2) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu( zákazník 2) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (zákazník 1)
21. September 2022
Zabezpečenie externých služieb súvisiacich s kontrolou vykonania administratívnej finančnej kontroly zákaziek vykonanej zo strany miestnych akčných skupín (MAS)
2878/2022
52 290,00 € Ernest & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. December 2020
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb č. 1231/2019 uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1490/2020
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. December 2020
Dodatok č.1 k Čiastkovej Zmluve o dielo číslo 1364/2019 uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
964/2020
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. December 2020
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb číslo 1368/2019 uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
965/2020
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. Apríl 2021
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb č. 1231/2019
343/2021
706 558,34 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. December 2021
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb č. 1231/2019
1571/2021
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. December 2021
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve o poskytnutí služieb č. 1368/2019 uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 62/2019 uzatvorenú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1356/2021
0,00 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. Január 2022
Čiastková zmluva na Časť 1 k Rámcovej dohode pre časť III „Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPVII v oblasti programového a projektového manažérstva“
1580/2021
Doplnená
108 292,80 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. Január 2022
Čiastková zmluva na Časť 2 k Rámcovej dohode pre časť III „Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPVII v oblasti programového a projektového manažérstva“
1581/2021
Doplnená
69 616,80 € Ernst & Young, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky