Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
660/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Vilčková
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
661/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Sabolová
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
662/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Magdaléna Mrázová
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSV8-76-98 zo dňa 11.05.2023
1176/2023
61 114,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hnúšťa
15. Máj 2023
DODATOK č. 3 k Finančnému mechanizmu EHP a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021 PROGRAMOVEJ DOHODE
1070/2023
23 960 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva
15. Máj 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
1177/2023
115 568,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTH9
1128/2023
1 016 396,16 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
12. Máj 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W322-211-27 zo dňa 03.03.2020
1157/2023
1 151 941,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Turzovka
12. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CUH4-76-98
1158/2023
11 500,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Klenovec
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQH6
915/2023
517 114,69 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Najvyšší kontrolný úrad SR
12. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CUH8-76-93
1160/2023
549 550,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
589/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žofia Buganová
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
584/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Srnková
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
638/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marcela Horváthová
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
630/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Irena Kurucová
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
641/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľubica Jacová
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
631/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Smaržíková
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
629/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefan Tomaško
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
628/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Tomašková
12. Máj 2023
Darovacia zmluva
636/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ladislav Karabin