Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BTA8-71-77 zo dňa 26.10.2022
4315/2023
925 313,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Michalovce, a. s.
23. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQL5-76-98 zo dňa 21. 4. 2023
4316/2023
12 580,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Košická Polianka
23. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071ANV3 zo dňa 28.7.2021
4282/2023
421 367,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vranov nad Topľou
23. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BWT6-73-87 zo dňa 13.12.2022
4319/2023
211 157,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNW7-223-68 zo dňa 29.07.2022
4320/2023
911 409,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola drevárska
23. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BJV1-221-67 zo dňa 15.06.2022
4321/2023
345 767,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Tehla
23. November 2023
DODATOK Č. IROP-D2-302021BRC6-211-78 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BRC6-221-78 zo dňa 28.10. 2022
4322/2023
771 355,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zariadenie svätej Márie, n.o
21. November 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNANCA ZA HODNOTY ZVERENÉ K VYÚČTOVANIU
4203/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fedor Salzmann
21. November 2023
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
4042/2023
55 452,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lívia Lukáčová
21. November 2023
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
3731/2023
23 999,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDU5-431-65 zo dňa 14.03.2022
4286/2023
47 188,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drienov
21. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BLP1-72-74 zo dňa 30.08.2022
4287/2023
9 144 945,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2023
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 3340/2023
3340/2023
74 850,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Výskumný ústav vodného hospodárstva
21. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W722-211-27 zo dňa 12.6.2020
4288/2023
2 496 324,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mikádo
21. November 2023
Presný názov dodatku DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BSA9-221-78 zo dňa 4.11.2022
4289/2023
632 305,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
21. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
4290/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Východná
21. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3732/2023
34 523,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Koromľa
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M962-421-19 zo dňa 25.05.2020
4291/2023
514 609,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Teplička
21. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQD4-76-98 zo dňa 5. 4. 2023
4292/2023
94 290,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Michalovce
21. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071DNL1-72-74 zo dňa 27.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4293/2023
10 003,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj