Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S OCHRANOU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ č. 206/2018
1315/2019
0,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Február 2019
Zmluva o dielo č. 334/2018
334/2018
42 432,00 € Alistiq s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Február 2019
Zmluva o dielo č. 333/2018
333/2018
44 352,00 € Alistiq s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Február 2019
Zmluva o dielo č. 331/2018
331/2018
39 900,00 € Alistiq s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Marec 2019
Zmluva o dielo č.86/2019
86/2019
37 900,00 € Alistiq s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí služieb č. 93/2018
93/2018
56 520,00 € Alistiq, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Apríl 2019
Rámcová dohoda č. 178/2019
178/2019
47 400,00 € All4films s.r.o Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Február 2017
Zmluva o dielo č. 201715301
18/2017
17 696,18 € ANet Slovakia s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. November 2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011S049-121-32
1515/2021
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4. Október 2018
Zmluva o dielo č. 203/2018
203/2018
23 316,00 € Arthur D. Little s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. September 2019
Zmluva o dielo č. 859/2019
859/2019
68 400,00 € Arthur D. Little s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. September 2018
Zmluva o poskytnutí služieb č. 192/2018
192/2018
53 376,00 € Arthur D.Little s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Marec 2020
Zmluva o dielo
526/2020
79 200,00 € ASKITUS spol. s r. o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 336/2018
336/2018
50 400,00 € Aspiro, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory, rozvoja a údržby Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) zo dňa 4.3.2020 č. 506/2020
169/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Február 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie polepov siete regionálnych centier
238/2023
22 090,72 € ATARA s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8. Február 2021
Udelenie licencie k ITMS2014+
793/2020
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. Apríl 2021
Udelenie licencie k ITMS2014+ (Licenčná zmluva – 3. etapa)
83/2021
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31. Január 2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb č. 373/2016
1228/2019
356 070,00 € ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. Apríl 2021
Licenčná zmluva „Udelenie licencie k ITMS2014+“
272/2021
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky