Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K158-222-13 zo dňa 31.08.2018
1291/2023
114 383,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
31. Máj 2023
DODATOK Č. IROP-D1-302021BKG1-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKG1-221-67 zo dňa 11. 7. 2022
1292/2023
115 599,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Občianske združenie AURA
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMP3
1122/2023
422 367,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTH3 zo dňa 29.05.2023
1283/2023
1 417 454,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
30. Máj 2023
DODATOK Č. IROP-D2-302021BKA7-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKA7-221-67 zo dňa 22.06.2022
1284/2023
97 193,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lúčka
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMQ8 zo dňa 25.5.2023
1270/2023
462 792,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Myjava
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1110/2023
110 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD4-76-80 zo dňa 26.05.2023
1276/2023
70 024,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
29. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BTC6-71-77 zo dňa 23.9.2022
1277/2023
7 933,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jurová
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o partnerstve č. 92/2018
906/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Máj 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.1069/2023
1069/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky PhDr. Ľubica Pankievičová
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD6-76-80
1280/2023
71 104,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
29. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMI3
1281/2023
93 067,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Kežmarok
28. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
1262/2023
0,00 € Andrés Rodriguez-Pose Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Máj 2023
Zmluva o nájme
1263/2023
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTC1
1071/2023
179 042,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ORIWIN, s.r.o.
26. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011APZ1-121-48 zo dňa 06.12.2021
1271/2023
2 359 434,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYY8-73-87 zo dňa 16.12.2022
1272/2023
188 715,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Malá Ida
26. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
1139/2023
157 704,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1146023
872/2023
21 600,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky