Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Darovacia zmluva
2035/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Daša Főldešová
27. November 2023
Darovacia zmluva
2036/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Imrich Kovalčik
27. November 2023
Darovacia zmluva
2037/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Zvirinská
27. November 2023
Darovacia zmluva
2038/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Magdaléna Nováková
27. November 2023
Darovacia zmluva
2039/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zdena Uličná
27. November 2023
Darovacia zmluva
2040/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Kovalčiková
27. November 2023
Darovacia zmluva
2041/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľudmila Nalevanková
27. November 2023
Darovacia zmluva
2042/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Oľga Papcunová
28. November 2023
Darovacia zmluva
2044/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Ondrej Caban
28. November 2023
Darovacia zmluva
2045/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marianna Cabanová
28. November 2023
Darovacia zmluva
2046/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Hulmanová
28. November 2023
Darovacia zmluva
2047/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marta Révesová
28. November 2023
Darovacia zmluva
2048/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Zaoralová
28. November 2023
Darovacia zmluva
2049/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky František Votoupal
28. November 2023
Darovacia zmluva
2050/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Maria Uhlíková
28. November 2023
Darovacia zmluva
2051/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefan Uhlík
25. Október 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM
3720/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
23. November 2023
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM
4306/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
23. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4314/2023
419 156,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rožňava
24. November 2023
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M937-421-19 zo dňa 19.09.2019
4363/2023
2 589 830,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Golianovo