Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
1225/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
764/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Medvecová
19. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Z066-11-44 zo dňa 4.5.2020
1207/2023
2 601 966,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
1054/2023
24 067,20 € Commander Services s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BBT3-11-44 zo dňa 1.12.2021
1208/2023
4 986 423,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
19. Máj 2023
DODATOK Č. IROP-D1-302021BKY3-221-67 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKY3-221-67 zo dňa 20. 6. 2022
1211/2023
219 967,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kružlová
19. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M944-421-19 zo dňa 22.06.2020
1212/2023
989 584,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Lipany
19. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z- 302071CSX7-76-98
1214/2023
86 370,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Haniska
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
763/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Janošková
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
762/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Saksová
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CMP9
1134/2023
254 623,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Levoča
19. Máj 2023
DODATOK Č. 2/Č. 841/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
841/2023
5 154 726,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
19. Máj 2023
DODATOK Č. 1/Č. 151/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
151/2023
231 484,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
761/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Kačeňáková
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
760/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Adamisinová
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
759/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Kalafusová
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
758/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Janka Puhallová
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
757/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jaroslav Puhalla
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
756/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Edita Puchalová
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
755/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Rudolf Puchala