Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I503-11-11 zo dňa 7.11.2017
265/2024
3 859 518,39 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-VZ-302011AWN2-122-59-1
268/2024
42 034,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Michalovce, a. s.
8. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011AWN2-122-59
269/2024
85 064,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Michalovce, a. s.
8. Február 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 61/2024
61/2024
22 680,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
8. Február 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 143/2024
143/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Rita Eleková Horváthová
8. Február 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BYC1-211-78 ZO DŇA 9. 2. 2023
278/2024
661 607,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MISERICORDIA n. o.
8. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M726-431-16 zo dňa 14.5.2018
279/2024
800 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Revúca
8. Február 2024
DODATOK Č.1 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CBX6, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071CBX601
168/2024
171 938,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
8. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BHV2-74-73 zo dňa 25.01.2022
281/2024
1 914 365,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Limbach
8. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BKW4-74-73 zo dňa 24.05.2022
282/2024
2 850 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chorvátsky Grob
7. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTH9 zo dňa 11.5.2023
129/2024
903 590,40 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
7. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCA2-431-65
257/2024
554 743,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno
7. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCR4-431-65 zo dňa 26.4.2022
258/2024
1 261 080,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Brezno
7. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CFB7-221-94 zo dňa 7.11.2022
259/2024
1 258 571,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svätý Jur
7. Február 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CIM6
177/2024
155 062,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rimavská Sobota
7. Február 2024
DODATOK Č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021APV6-223-57 zo dňa 03.05.2021
261/2024
2 318 922,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
7. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CHB8-221-94 zo dňa 7.3.2023
262/2024
1 949 952,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Dedinka
7. Február 2024
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 59/2024
59/2024
16 553,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
7. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ASZ9-121-48 zo dňa 06.10.2021
263/2024
372 411,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Veľké Leváre
7. Február 2024
: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CTR9
148/2024
196 218,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Qintec a.s