Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE Č. 1025/2022 O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI PRÁVA ZO DŇA 15.7.2022
3046/2022
181 560,00 € De minimis, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. September 2021
Zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb
973/2021
132 000,00 € De minimis, spol. s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14. Február 2020
Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy
482/2020
8 962 011,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. Február 2020
Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov ÚPPVII
479/2020
9 505 002,31 € Deloitte Advisory s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Január 2020
Zmluva o dodávke licencií č. 1312/2019
1312/2019
Doplnená
479 628,00 € Demtec, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. December 2022
Zmluva o dodávke licencií
4234/2022
165 000,00 € Demtec, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
3. Február 2021
DAROVACIA ZMLUVA
38/2021
0,00 € Dentons Europe CS LLP Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19. Október 2021
DOHODA O UROVNANÍ
875/2021
16 638,06 € digitWin, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. August 2022
Zmluva o poskytovaní cloudových služieb
2857/2022
106 423,20 € digitWin, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. November 2019
Zmluva o dielo č. 1086/2019
1086/2019
33 600,00 € Direct Impact, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23. December 2021
ZMLUVA O DIELO
1654/2021
0,00 € Direct Real spol. s r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. December 2021
ZMLUVA č. D2021100701 O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV
1253/2021
4 999,00 € Disig, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. Október 2020
Dodatok č. 6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2017
936/2020
0,00 € Dokument Logistik, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. Január 2021
Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.5.2017
34/2021
82 133,37 € Dokument Logistik, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29. December 2021
Dodatok č. 8 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.5.2017
1873/2021
66 733,33 € Dokument Logistik, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Február 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.5.2017 (ďalej len „Dodatok č. 9“)
167/2023
61 599,96 € Dokument Logistik, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. Apríl 2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1004/2018
156/2019
0,00 € DOMAŠA INVEST, n.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Júl 2016
Zamestnávateľská zmluva
12/2016
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
31. Január 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201765436_Z zo dňa 5. decembra 2017
253/2017
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Január 2018
Dohoda o ukončení
249/2017
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu