Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2018
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
262/2018
56 496,00 € CBRE s.r.o Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. Júl 2018
Zmluva o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt, drobného spotrebného tovaru a pridružených služieb prostredníctvom palivových kariet č. 08/2018
172/2018
Doplnená
17 880,00 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23. Júl 2019
Zmluve o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt, drobného spotrebného tovaru a pridružených služieb prostredníctvom palivových kariet č.10/2019
791/2019
Doplnená
80 400,00 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt, drobného spotrebného tovaru a pridružených služieb prostredníctvom palivových kariet č. 10/2019 zo dňa 23.07.2019
806/2022
7 200,00 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27. Jún 2022
Rámcová dohoda o bezhotovostnom nákupe pohonných hmôt, drobného spotrebného tovaru a pridružených služieb prostredníctvom palivových kariet
939/2022
81 425,17 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13. November 2017
COOPERATION AGREEMENT
227/2017
0,00 € Center for Innovative Technology Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. September 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071P949
209/2018
4 943 292,75 € Centrum právnej pomoci Ministerstvo dopravy a výstavby SR, v zast. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 58/2019
58/2019
125 000,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Prognostický ústav Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2019
DOHODA o poskytovaní údajov
203/2019
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. December 2016
POISTNÁ ZMLUVA číslo: 1000004711 Poistenie finančnej straty (GAP)
111/2016
970,20 € Colonnade Insurance S.A. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. December 2016
POISTNÁ ZMLUVA číslo: 1000004713 Poistenie finančnej straty (GAP)
112/2016
970,20 € Colonnade Insurance S.A. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Máj 2017
Zmluva „Complete“ o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.123/2017
99/2017
1 353,60 € Commander Systems, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Máj 2017
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
100/2017
0,00 € Commander Systems, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Október 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych a poradenských služieb č. 2143/2022
2143/2022
Doplnená
125 580,00 € CRATUS SK, s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8. Júl 2022
Kúpna zmluva
843/2022
Doplnená
699 643,24 € crea:space s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. August 2022
Kúpna zmluva
845/2022
Doplnená
105 457,14 € crea:space s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
22. November 2016
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
80/2016
6 000,00 € Creativ line, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. Október 2018
Zmluva o dielo č. 218/2018
218/2018
46 800,00 € Creative Department, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
12. August 2019
Zmluva o dielo č. 759/2019
759/2019
82 200,00 € Creative Department, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. September 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
189/2018
54 600,00 € CSFIT s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu