Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051Z541-511-51 zo dňa 19.10.2020
727/2024
289 394,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
10. Máj 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQG3-76-98
730/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Panické Dravce
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
719/2024
1 040 786,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE NA OBSTARANIE ORGANIZÁCIE A REALIZÁCIE HACKATHONOV EV. Č. 970/2022 ZO DŇA 19.07.2022
504/2024
0,00 € Campus City s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSY8-76-98 zo dňa 27.04.2023
720/2024
2 100,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vidiná
9. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
697/2024
8 525 150,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BKH6-221-67 zo dňa 15.7.2022
721/2024
559 190,00 € Mesto Dunajská Streda Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BTF1-71-77 zo dňa 26.8.2022
722/2024
961 734,25 € Mesto Dunajská Streda Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
553/2024
578 116,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
609/2024
120 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
7. Máj 2024
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BSP7 zo dňa 03.05.2022
590/2024
218 881,84 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Topoľčany
7. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 690/2024
690/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Patrik Hajko
7. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH
542/2024
17 231,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MKU, s.r.o.
6. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071ATK3 zo dňa 2.mája 2024
703/2024
773 248,59 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Senica
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU K PROJEKTU FOND MALÝCH PROJEKTOV
658/2024
3 987 083,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY
6. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
657/2024
5 980 626,25 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVN1-76-93 zo dňa 25.08.2023
704/2024
139 673,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K354-222-13 zo dňa 09.10.2018
706/2024
192 275,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Gemerský Jablonec
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
708/2024
3 881 658,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2024
DODATOK Č. 3/Č. 307/2024 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
307/2024
1 287 511,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava