Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2018
Zmluva o dielo č. 217/2018
217/2018
47 250,00 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. Január 2019
Zmluva o dielo č.335/2018
335/2018
47 616,00 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 205/2019
205/2019
76 680,00 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. Február 2020
Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy
481/2020
Doplnená
6 884 352,00 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. Február 2020
Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPPVII v oblasti programového a projektového manažérstva
471/2020
Doplnená
3 555 152,64 € Ernst & Young, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Apríl 2019
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A VÝMENE INFORMÁCIÍ
122/2019
0,00 € ESET, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17. September 2021
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
555/2021
0,00 € ESET, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18. December 2018
Zmluva o partnerstve a spolupráci č. 296/2018
296/2018
326 500,00 € eSlovensko Bratislava o.z.; Linka detskej istoty, n.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. Január 2021
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ LICENCIÍ A SLUŽIEB
1492/2020
35 472,00 € eSOLUTIONS, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12. September 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
882/2019
18 144,00 € EUROCONTROL s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. Máj 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti marketingovej stratégie komunikácie projektu „Slovensko v mobile“
748/2022
56 160,00 € Everesta, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14. Apríl 2022
ZMLUVA NA NÁKUP MICROSOFT PRODUKTOV A SLUŽIEB V PROGRAME ENTERPRISE5
316/2022
844 420,03 € exe, a. s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní cloudových služieb č. 936/2022
936/2022
25 470,00 € exe, a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 840/2019
840/2019
49 255,46 € EXPRES MEDIA k. s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. Apríl 2017
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 108/2017
108/2017
30 000,00 € EXPRES MEDIA, k.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. December 2022
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. 4224/2022
4224/2022
0,00 € F.M. Servis s.r.o Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. Jún 2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
657/2020
0,00 € F.M. Servis s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Júl 2020
Rámcová dohoda č. 656/2020 na predmet zákazky: „Zabezpečenie správy registratúry pre Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v externom registratúrnom stredisku“
656/2020
8 678,80 € F.M. Servis s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
14. December 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. 4223/2022
4223/2022
60 312,24 € F.M. Servis s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7. Október 2021
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb
747/2021
1 570 977,31 € FAVEO s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky