Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 144/2024
144/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Igor Brondoš
30. Január 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BLC1 zo dňa 25. februára 2022
77/2024
301 503,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Senica
30. Január 2024
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BVF3 zo dňa 28.júna 2022
78/2024
194 357,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Bytča
30. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFA9-221-94
188/2024
535 023,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hrubá Borša
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302071CVL9-76-98
191/2024
126 876,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ2-11-76
169/2024
1 508 779,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
29. Január 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K162-222-13 zo dňa 18.09.2018
170/2024
184 187,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divín
29. Január 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.63/2024
63/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Filip Olšavský
29. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQG9-223-68
172/2024
275 350,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola techniky a služieb
29. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X889-221-35 zo dňa 22.04.2021
173/2024
257 283,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Predmier
29. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQC8-76-98 zo dňa 26.03.2023
174/2024
134 848,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
29. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Zmluva o poskytnutí NFP) PRE PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI
4507/2023
120 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Magistrat der Stadt Wien
29. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z- 302071BRH8-74-73
176/2024
2 815 950,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nová Dedinka
29. Január 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKA6-221-67 zo dňa 15.7.2022
178/2024
429 600,00 € Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKA6-221-67 zo dňa 15.7.2022 Obec Košeca
29. Január 2024
Kontrakt na rok 2024 č. 98/2024
98/2024
39 331 422,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
29. Január 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W712-211-34 zo dňa 04.11.2020
181/2024
581 870,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Tvrdošín
29. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V648-221-35 zo dňa 5.12.2019
183/2024
397 999,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Mútne
26. Január 2024
DOHODA O INTEGRAČNOM ZÁMERE
4115/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky
26. Január 2024
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARF2-11-44 zo dňa 06.07.2021
161/2024
2 437 071,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
26. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K329-222-13 zo dňa 28.8.2018
162/2024
44 469,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lovinobaňa