Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
889/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Janka Kaprinayová
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
590/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Danica Harbulová
11. Máj 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
949/2023
145 751,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vyšný Mirošov
11. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041X685-431-16 zo dňa 29.10.2020
1154/2023
758 486,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prešov
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
586/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ladislav Harbula
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
593/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Viera Matúšková
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
592/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ľudmila Švehlová
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
588/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Hrnčiarová
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
585/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Milota Točeková
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
587/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Emília Kubačková
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
591/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Elena Beňušová
11. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BBQ6-431-65 zo dňa 31.03.2022
1155/2023
560 022,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
11. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K332-223-14 zo dňa 18.5.2018
1156/2023
600 172,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
11. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
607/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
679/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPN6 zo dňa 03.05.2023
1145/2023
385 875,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Myjava
10. Máj 2023
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 zo dňa 15.4.2021
1146/2023
11 757 087,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Košice
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
1027/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky František Kovács
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
1029/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Rozália Alföldiová
10. Máj 2023
Darovacia zmluva
1030/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ondrej Petés