Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov a službách spojených s nájmom
435/2022
283 587,48 € Daisy TT, s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
3. Júl 2018
Rámcová dohoda o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č.154/2018
154/2018
10 910,66 € Danube Facility Services, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
9. Máj 2018
Rámcová zmluva č. 100/2018 na poskytovanie starostlivosti o motorové vozidlá
100/2018
17 884,80 € Dáša Kesanová Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. August 2020
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb umývania a doplnkových služieb spojených so starostlivosťou o služobné motorové vozidlá
673/2020
9 912,00 € Dáša Kesanová Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
2. Marec 2017
Dohoda o spolupráci v oblasti informačnej bezpečnosti č. DC / 06 / 2017
24/2017
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
87/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
88/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Apríl 2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku
86/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Jún 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
108/2018
Doplnená
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 327/2018
327/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing č. 328/2018
328/2018
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. Február 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku č. 329/2018
329/2018
Doplnená
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5. Apríl 2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
57/2019
0,00 € DataCentrum Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing
527/2020
0,00 € DataCentrum Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4. Apríl 2018
Dohoda o prechode práv a povinností
85/2018
0,00 € DataCentrum a Ministerstvo financií SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Jún 2017
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-093 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 z 13.1.2014
133/2017
Doplnená
0,00 € De minimis, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24. Apríl 2019
Dodatok č. 3 k Realizačnej zmluve č. OVO1-2015/000121-093 uzatvorenej podľa čl. III Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 z 13.1.2014
74/2019
0,00 € De minimis, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. August 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. 1025/2022 O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB v OBLASTI PRÁVA
1025/2022
301 176,00 € De minimis, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. September 2022
DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE Č. 1025/2022 O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI PRÁVA ZO DŇA 15.7.2022
3046/2022
181 560,00 € De minimis, spol. s r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. September 2021
Zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb
973/2021
132 000,00 € De minimis, spol. s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky