Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Programovej dohode č. 1165/2018
1144/2023
27 139 412,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Výbor pre finančný mechanizmus
16. Máj 2023
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 1186/2023
1186/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Alena Zúbeková
16. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
877/2023
109 173,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. Máj 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BLX8-221-67 zo dňa 10.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
1192/2023
28 523,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola internátna, M. R. Štefánika 140, 093 41 Vranov nad Topľou
15. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Z067-11-44 zo dňa 4.5.2020
1167/2023
2 254 791,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
15. Máj 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 704/2023 na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho fi
704/2023
7 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovská rozvojová agentúra
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1168/2023
220 948,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
15. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQM1
1048/2023
479 633,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15. Máj 2023
DODATOK č. 1/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 1522/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021
297/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho
15. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AXC4-122-59 zo dňa 15.6.2021
1170/2023
1 047 674,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Združenie obcí „Podzoborská hrádza“
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
743/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky František Winkler
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
742/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Beáta Pohlyová
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
741/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jiří Krušina
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
740/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Bernardína Ujcáková
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
739/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Roland Erm
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
738/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Slovinská
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
653/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Marčeková
15. Máj 2023
Darovacia zmluva
654/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Valéria Virosteková
15. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ANX4-121-48 zo dňa 21.12.2021
1172/2023
8 668 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)
15. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
1058/2023
1 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky