Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAM8-91-108
4406/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vyšná Kamenica
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DBL2-91-108
4407/2023
2 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závadka
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DIQ1-91-108
4408/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vernár
28. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CXV8-91-108
4409/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Víťaz
27. November 2023
DODATOK Č.4 ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071X5478, ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071X54804
4167/2023
9 577 559,70 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
27. November 2023
: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BHV1-221-67 zo dňa 23.11.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4371/2023
2 961,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lobelka, s.r.o.
27. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AGB3-122-15 zo dňa 02.02.2021
4372/2023
741 949,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Združenie obcí Modra - Šenkvice
27. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BRK6-211-78 zo dňa 27.10.2022
4373/2023
563 615,65 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Leopoldov
27. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041BDF7-431-65 zo dňa 21.04.2022
4374/2023
572 413,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Martin
27. November 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPR7
4222/2023
195 475,22 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Vráble
27. November 2023
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I841-222-13 zo dňa 09.08.2018
4375/2023
161 961,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišská Belá
27. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BXJ1-211-78 zo dňa 20.02.2023
4376/2023
17 407,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Citybabycare, o.z.
27. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 2100/2022 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“
2248/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky OTVOR DVOR
27. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K632-222-13 zo dňa 23.10.2018
4377/2023
163 634,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čierny Brod
27. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021BRK6-211-78 zo dňa 27.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4378/2023
112 299,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Leopoldov
24. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZC3-73-87 zo dňa 28.12.2022
4318/2023
331 582,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
24. November 2023
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021APV6-223-57 zo dňa 03.05.2021
4317/2023
2 318 922,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
24. November 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASW6-223-57 zo dňa 16.04.2021
4323/2023
881 323,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
24. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQI5-11-76 zo dňa 20.07.2022
4324/2023
6 243 300,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
24. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071BNC4-72-74 zo dňa 05.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
4325/2023
8 164,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jakubova Voľa