Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 513/2024
513/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Juraj Baštrnák
2. Apríl 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 537/2024
537/202
5 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Music Press Production, s.r.o
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021R165-223-22
509/2024
3 230 371,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Spojená škola
2. Apríl 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CLN3
477/2024
635 058,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
2. Apríl 2024
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Z742 zo dňa 20.11.2020
554/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
26. Marec 2024
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 a 2024
522/2024
78 423,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SLOVES Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28. Marec 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CCS3 zo dňa 08.12.2022
421/2024
198 534,80 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národný onkologický ústav v Bratislave
28. Marec 2024
Zmluva o príspevku na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu „ Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP a NFM 2014-2021
447/2024
7 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky OZ Naša Vlna
28. Marec 2024
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHD9 zo dňa 31.03.2021
550/2024
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Košice
27. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYK1-73-87 zo dňa 28.11.2022
547/2024
418 048,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Rača
27. Marec 2024
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1902/1.1/067
482/2024
96 287,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Halič
27. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
423/2024
1 161 874,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
26. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVN3-76-98 zo dňa 29.06.2023
538/2024
79 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
26. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQQ4-76-98 zo dňa 02.06.2023
539/2024
382 945,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metropolitný inštitút Bratislavy
26. Marec 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 515/2024
515/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Kristína Čierňavová
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a refundácii nákladov na zabezpečenie organizácie záverečnej konferencie programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstva a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovensk
496/2024
10 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
26. Marec 2024
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ7-11-76 zo dňa 30.8.2022
540/2024
5 550 941,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
26. Marec 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 524/2024
524/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Alexandra Zahradníček
26. Marec 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 527/2024
527/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Galád
26. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
491/2024
74 977,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kempelenov inštitút inteligentných technológií