Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2019
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201838021_Z zo dňa 14. septembra 2018
323/2018
0,00 € Faveo, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. December 2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z Informačného systému finančnej správy prostredníctvom elektronických služieb
1099/2019
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. December 2018
Zmluva o dielo č. 302/2018
302/2018
55 920,00 € fixYDM s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. August 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 833/2019
833/2019
47 499,98 € FPD Media , a. s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. September 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
942/2019
49 999,99 € FPD Media , a. s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
7. Jún 2019
Zmluva na nákup vysielacieho času
374/2019
25 000,00 € FPD Media, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. September 2016
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
45/2016
Doplnená
5 820,00 € František Belica Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Máj 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
124/2017
Doplnená
5 820,00 € František Belica Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. Marec 2018
Rámcová dohoda č. 77/2018 o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
77/2018
Doplnená
9 688,49 € František Belica – Belica print Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1. Október 2019
Rámcovej dohode o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou.
910/2019
Doplnená
22 251,00 € František Belica – Belica print Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2018
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 306/2018
306/2018
39 926,88 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6. September 2021
Zmluva o dielo č. 931/2021
931/2021
Doplnená
80 500,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Február 2022
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13- flotila
175/2022
933,84 € Generali Poisťovňa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
31. December 2020
POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO: 1445/2020
1445/2020
6 512,50 € Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10. November 2017
Dohoda o integračnom zámere medzi ÚPPVII a GPSR o prepojení ITMS2014+ (IS ÚPPVII) a Registra trestov (IS EOO GPSR)
221/2017
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24. August 2018
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) - Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR a ITMS2014+
59/2018
0,00 € Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
8. Marec 2019
Dohoda o využívaní prístupu na Katastrálny portál v rozsahu vyhľadávania cez celé územie Slovenskej republiky
118/2019
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. Október 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní konzultačných a školiacich služieb
992/2019
83 520,00 € GetSense Slovakia s.r.o Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. Január 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201616478_Z z 1.7.2016
115/2016
103 525,80 € GGFS s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24. Január 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201767951_Z zo dňa 14. decembra 2017
254/2017
0,00 € GGFS s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu