Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
18/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka spoločnosť Ľuboriečka
25. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Tomáš Herényi, súkromný veterinárny lekár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
23. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len Dodatok)
Dodatok č.1 k Zmluve
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo verejnom záujme
Dodatok č.1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2719/1/2024 uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
č.2719/1/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva č.5/2024
Darovacia zmluva č.5/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš OZ Záchranná stanica ANIMAL
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 1/2024-MPV o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
1/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 2/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
2/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 3/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
3/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 4/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
4/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 5/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
5/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 6/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
6/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 7/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
7/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-29/2024/E-SMŠ-V
č. Z-29/2024/E-SMŠ-v
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
36/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Parlag Veľký Krtíš
26. Marec 2024
Darovacia zmluva č.4/2024
4/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Čebovce
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
7/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie DIEL Veľký Lom
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
26/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Podhorie Širákov
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
3/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Galbačka Banská Bystrica