Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva č. 9/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2024-VPO
0,00 € MVDr. Petra Réková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 10/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2024-VPO
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
8. Január 2024
Zmluva a poskytovaní verejne dostupných služieb (ďalej len "Zmluva) uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o elektronických komunikáciách")
Zmluva a poskytovaní verejne dostupných služieb (ďalej len "Zmluva) uzavretá podľa § 84 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o elektronických komunikáciách")
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
4. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná (ďalej len "Zmluva") kategória PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení n
12/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Január 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-22/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
10/2023
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Január 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-42/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
11/2023
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Október 2023
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024 pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš v štátnej službe
8/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Október 2023
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024 pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme
9/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 17/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2023
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 11/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 12/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 13/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 14/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 15/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 16/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2023-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2023
5/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
6/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
2/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
3/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
4/2023
0,00 € JUDr. Jana Valachová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš