Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
31/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok AVAR Dunajská Streda
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
10/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Podlužianka
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
17/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Šuľa
11. Marec 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej službe a pre zamestnancov vo verejnom záujme
19/2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
4. Marec 2024
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu č.1/2024 uzatvorená podľa § 7 zákona č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 558 a 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
15/2024
0,00 € Renáta Macková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
4. Marec 2024
Darovacia zmluva č.1/2024
16/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
4. Marec 2024
Darovacia zmluva č.2/2024
17/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
4. Marec 2024
Darovacia zmluva č.3/2024
18/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Celoslovenské centrum Slobody zvierat
13. Február 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-6/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
14/2024
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
11/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Zuzana Molnárová
24. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
12/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Silvia Danková
24. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
13/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Dominik Jozef Márton
11. Január 2024
Zmluva č. 1/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2024-VPO
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 2/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2024-VPO
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 3/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2024-VPO
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 4/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2024-VPO
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 5/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2024-VPO
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 6/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2024-VPO
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 7/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2024-VPO
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Január 2024
Zmluva č. 8/2024-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2024-VPO
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš