Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
11/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Pôdohospodárska poľovnícka spoločnosť Pravica
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
24/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok vlastníkov Opava
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
14/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Kamenný vrch Kosihovce
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
30/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Medvedia studňa Balog nad Ipľom
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
20/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok vlastníkov Nenince
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
21/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Nová Ves
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
22/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Obeckov
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
23/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Milatince Senné
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
24/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Strháre
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
35/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka organizácia HUNTER Lesenice
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
38/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka spoločnosť Hvara
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
39/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka spoločnosť Šóšár
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
40/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš VILAD-VIS s.r.o. Modrý Kameň
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
6/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie BUČINA Dolná Strehová
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
9/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie HAVRAN Slovenské Kľačany
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
12/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Kamenné Kosihy
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
15/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Zlatý bažant Kováčovce
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
20/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Modrý Kameň
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
27/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Imredomb Pravica
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
29/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Podskala Príbelce