Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 4/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
4/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 5/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
5/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 6/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
6/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Zmluva SZV č. 7/2024-MVP o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka.
7/2024-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-29/2024/E-SMŠ-V
č. Z-29/2024/E-SMŠ-v
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
36/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Parlag Veľký Krtíš
26. Marec 2024
Darovacia zmluva č.4/2024
4/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Čebovce
20. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
7/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie DIEL Veľký Lom
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
26/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Podhorie Širákov
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
3/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Galbačka Banská Bystrica
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
28/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Pustý hrad
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
19/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Malé Straciny
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
25/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Plachtince
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
13/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka spoločnosť HUBERT Podhájska
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
16/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok LUCERNA Veľké Straciny
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
37/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Vlastník Závada
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
4/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie SNP Dačov Lom
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok TOPOĽ Bušince
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
33/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok Stráňa Hrušov