Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č.16/2024
16/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Spolek Vrbova stáj z.s.
4. Júl 2024
Darovacia zmluva č.17/2024
17/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Spolek Vrbova stáj z.s.
27. Jún 2024
Darovacia zmluva č.14/2024
14/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Združenie za práva zvierat, o.z.
27. Jún 2024
Darovacia zmluva č.15/2024
15/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Tomáš Lauro
24. Jún 2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke spísanej dňa 29.02.2024
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke spísanej dňa 29.02.2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícke združenie Plachtince
24. Jún 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
41/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok vlastníkov Plachtince
13. Jún 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-44/2024/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
č. Z-44/2024/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.6/2024
6/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.7/2024
7/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Celoslovenské centrum Slobody zvierat
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.8/2024
8/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Marián Abelovský
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.9/2024
9/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Jana Hauková
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.10/2024
10/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ OZ Archa Janka a Saška
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.11/2024
Darovacia zmluva č.11/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ OZ Pes v núdzi
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.12/2024
12/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.13/2024
13/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Celoslovenské centrum Slobody zvierat
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
18/ 2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícka spoločnosť Ľuboriečka
25. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluva o vykonávaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Tomáš Herényi, súkromný veterinárny lekár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
23. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov (ďalej len Dodatok)
Dodatok č.1 k Zmluve
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo verejnom záujme
Dodatok č.1
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2719/1/2024 uzatvorená podľa § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
č.2719/1/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš