Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o spracovaní dokumentácie kybernetickej bezpečnosti a o poskytnutí služieb
60/2024
34 680,00 € IstroSec s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
64/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
62/2024
880,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb cateringu v znení dodatku č. 1/2023 zo dňa 12.12.2023
59/2024
0,00 € BE COOL, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
57/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
58/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb záložných zdrojov UPS
53/2024
34 500,00 € EZ - PROFINAL SK, spol. s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
55/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-422870
56/2024
6 040,81 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
49/2024
0,00 € Mgr. Michaela Tretiaková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
50/2024
0,00 € Mgr. Michaela Tretiaková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
51/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Máj 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
52/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Ukrajine Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
48/2024
0,00 € Ing. Peter Kaňka Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
2. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. cez KP SR č. 65/2023, cez ÚV SR č. 466/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.01.2024
46/2024
0,00 € ZRP s r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení legislatívnej podpory existujúceho ekonomického a personálneho informačného systému VEMA
47/2024
19 440,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych potrieb
44/2024
33 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. UNMS/01446/2023-111-002612/2023
42/2024
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Servisná zmluva o zabezpečovaní správy systémov ASSET a LATIS
43/2024
12 000,00 € FIDES Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundovaní finančných prostriedkov
37/2024
0,00 € Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave Kancelária prezidenta Slovenskej republiky