Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_MU_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Kalina_MU_2024
0,00 € prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Bittera_UM_2024
0,00 € doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Budinska_UM_2024
0,00 € Ing. Ivana Budinská, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_UM_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Budinska_USTARCH_2024
0,00 € Ing. Ivana Budinská, PhD. Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Jurkiewiczova_USTARCH_2024
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
14. Február 2024
Príkazná zmluva
Petras_USTARCH_2024
0,00 € prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_BMC_2024
0,00 € JUDr. Glória Gajdošová Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Hromadka_BMC_2024
0,00 € MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Lacinova_BMC_2024
0,00 € prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Marhold_BMC_2024
0,00 € prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Buc_NiU_2024
0,00 € prof. MUDr. Milan BUC, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_NiU_2024
0,00 € JUDr. Glória Gajdošová Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Lacinova_NiU_2024
0,00 € prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Holecova_PaU_2024
0,00 € prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Konecna_PaU_2024
0,00 € Ing. Ľubica Konečná Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Marhold_PaU_2024
0,00 € prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc. Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_UACH_2024
0,00 € JUDr. Glória Gajdošová Slovenská akadémia vied
13. Február 2024
Príkazná zmluva
Hromadka_UACH_2024
0,00 € MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Slovenská akadémia vied