Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230110_makovicky
0,00 € Slovenská akadémia vied lng. Makovický Peter, PhD.
16. Január 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230110_bielikova
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Olena Bielikova, PhD.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UGt
Doplnená
1 194 080,00 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UMV
Doplnená
2 240 521,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UEF
Doplnená
2 752 360,00 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky SA V, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_AsU
Doplnená
1 164 029,00 € Slovenská akadémia vied Astronomický ústav SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_CEMEA
Doplnená
59 072,00 € Slovenská akadémia vied Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_CSC
Doplnená
4 322 757,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_ElU
Doplnená
2 240 921,00 € Slovenská akadémia vied Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_UVZ
Doplnená
2 114 884,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SA V, v. v. i.
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
IFP na rok 2023_FU
Doplnená
2 416 735,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
13. Január 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20230112-gyafras_lutherova
0,00 € Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherová, PhD. Slovenská akadémia vied
12. Január 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
ZM1/2023-1
10 000,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Slovenská akadémia vied
12. Január 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
ZM1/2023-2
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Slovenská akadémia vied
12. Január 2023
Consortium Agreement
20230110_biodiversa+
0,00 € Biodiversa+ Slovenská akadémia vied
11. Január 2023
SPONZORSKÁ ZMLUVA
sponzorska_datalan_2023
1 200,00 € DATALAN, a. s. Slovenská akadémia vied
11. Január 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_suster
0,00 € Mgr. Martin Šuster, PhD. Slovenská akadémia vied
11. Január 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
20230109_soza
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
10. Január 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230105_braimah
0,00 € Slovenská akadémia vied Abille Adamu Braimah
9. Január 2023
SPONZORSKÁ ZMLUVA
sponzorska_softip_2023
1 000,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied