Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2015
Rámcová dohoda
20150917_a_Block
1 106 874,80 € BLOCK a.s. Slovenská akadémia vied
25. Máj 2016
DOHODA o zmene bankovej záruky (podľa zmluvy o dielo č. SA04B/SLL/SD01 zo dňa 30.6.2014)
SA04B/SLL/SD01-zaruka2016
0,00 € BLOCKa.s.; CFG, a. s. (pôvodne „WOOD4YOU a. s.") - zhotoviteľ Slovenská akadémia vied - objednávateľ
14. December 2021
Zmluva o spolupráci pri realizácii Programu SASPRO 2
430/2021
222 912,00 € BMC Slovenská akadémia vied
13. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_vykypel
0,00 € Bohumil Vykypel Slovenská akadémia vied
25. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_mravec
0,00 € Boris Mravec Slovenská akadémia vied
28. Január 2014
ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
20140127_botus-sav
0,00 € Botus, s.r.o. (oprávnený) Slovenská akadémia vied (povinný)
21. Február 2014
Zmluva o zriadení vecného bremena
MF/9049/2/2014-82
0,00 € Botus, s.r.o. (oprávnený) Slovenská akadémia vied (povinný)
9. November 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 4600001923
ZoZVB4600001923
18 100,00 € Bratislavská teplárenská, a. s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185196_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185196_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185194_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185194_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
3. December 2015
o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
K_256
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spolocnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
29. Máj 2018
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000262015_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
13. September 2018
Zmluva č. PZ002000045137_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000045137_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
22. November 2018
Zmluva č. PZ002000269029_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000269029_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská akadémia vied
3. Máj 2013
Zmluva č. PZ00179762_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
11. November 2013
Zmluva č. K 256 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
K 256
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088406_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00088405_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
28. Máj 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001-2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied
12. Jún 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00125556_006
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť; a. s. Slovenská akadémia vied