Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20221013_munie
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Muhamed Adem Munie, PhD.
18. Október 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20221013_khiratkar
0,00 € Slovenská akadémia vied Krutika KHlRATKAR
12. Október 2022
ZMLUVA O PODANÍ MODERÁTORSKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20221011_vrablec
300,00 € Richard Vrablec Slovenská akadémia vied
12. Október 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP_22_46917_003
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221005_saher
0,00 € Slovenská akadémia vied Liudmyla Saher
7. Október 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20221005_laho
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Laho Maroš, PhD.
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_ajitanshu
0,00 € Slovenská akadémia vied Vedrtnam Ajitanshu
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_dehaghi
0,00 € Slovenská akadémia vied MSc. Ghazale Esmaeili Dehaghi
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_evgin
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. TUBA EVGIN
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_castilio
0,00 € Slovenská akadémia vied Mr. Eduin Ivan Gonzales Castilio PhD.
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_guncel
0,00 € Slovenská akadémia vied Onkal Guncel
7. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_bielikova
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Olena Bielikova, PhD.
7. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rozsa
0,00 € Dr. Lajos ROZSA Slovenská akadémia vied
7. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_nethercot
0,00 € David Nethercot Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_wuest
0,00 € Prof Alfred Wuest Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_heilbronner
0,00 € Prof. Dr. Renée Heilbronner Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ardeberg_2022
0,00 € Prof. Arne Ardeberg Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rohr
0,00 € Prof. Dr. Fabian von Rohr Slovenská akadémia vied
5. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_stres
0,00 € ŠPELA STRES Slovenská akadémia vied
5. Október 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20221004_kuzma
0,00 € Slovenská akadémia vied MVDr. Jozef KUZMA, PhD.