Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2020
Zmluva o dielo
11/2020_1
17 940,00 € Anasoft PR, sro Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
77/2015/EK
30,00 € Anna Ištoková Slovenská akadémia vied
26. November 2015
Príkazná zmluva
80/2015/EK
30,00 € Anna Kulpová Slovenská akadémia vied
16. Máj 2014
Dodatok č. D 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 15.3.2011
20140512-d1_20110315
0,00 € ANTO CAR, s. r. o. Slovenská akadémia vied
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141024-Ornelas-Soares
300,00 € Antónia Ornelas-Soares (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
26. Jún 2017
Zmluva o nájme pozemku
21062017
1 200,00 € Apex Solutions s. r. o. Slovenská akadémia vied
31. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkova č. 0104/01/03-a
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0104/01/03-a
Doplnená
180 067,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
17. December 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1340/03/03-a
1322015-ZH
Doplnená
208 578,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o výpožičke č. 11/2017
Zmluva o výpožičke č. 11/2017
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
26042018
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
28. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
28062018_Nitra
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
14. Október 2020
Dohoda o odstúpení od zmluvy
20201014_AÚ SAV_SAV
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
20. Október 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 001/2020/ZoPS
001/2020/ZoPS
0,00 € Archeologický ústav SAV Slovenská akadémia vied
4. Júl 2012
Zmluva o budúcej zmluve
20120626-arch
0,00 € ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, NITRA Slovenská akadémia vied
29. November 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ardeberg
0,00 € Arne ARDEBERG Slovenská akadémia vied
17. December 2020
Prikazna zmluva
262020
150,00 € Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
14. November 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141027-Hanslmeier
150,00 € Arnold Hanslmeier (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
1. Jún 2021
Príkazná zmluva
58/2021
100,00 € Ass. Prof Jekatyerina Dunajeva PhD Slovenská akadémia vied
27. Máj 2015
Prikazna zmluva
812015-ZH
300,00 € Ass. prof. Dr. Peter Rabl Slovenská akadémia vied
21. December 2020
Príkazná zmluva
35/2020
150,00 € Ass. prof. Dr. Richard Wilhelm Slovenská akadémia vied