Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
ZMLUVA O PREDNÁŠKE
20230315_kulichova
250,00 € VIERA KULICHOVÁ Slovenská akadémia vied
15. Marec 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230314_matselko
0,00 € Slovenská akadémia vied OKSANA MATSELKO, PhD.
15. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 4
4
0,00 € Kateryna Ulybkina Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
Zmluva o vytvorení združenia
20230223_ds holokaustu
0,00 € Občianske združenie DOKUMENTAČNÉ STREDISKO HOLOKAUSTU Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA na dodanie tovaru č. ZM1/2023-4
ZM1_2023-4
30 000,00 € Ing. Vilibald Bukva distributér Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
Zmluva o dielo č. ZM1/2023-4/2
ZM1_2023-4_2
24 997,20 € QUAZAR SK s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
20230308_cbrb_grant
96 370,00 € CENTRUM BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_marcinov
0,00 € Mlchal Marclnov Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_pelcak
0,00 € prof. Ing. arch. Petr Pelčák Slovenská akadémia vied
2. Marec 2023
Mandátna zmluva
mandatna_unit
0,00 € UNIT architekti s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Február 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230220_taher
0,00 € Slovenská akadémia vied Dr. Taher Anwar Tawfik Mohamed Taher
15. Február 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230210_held
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Held Vladimír
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
AU_2023
Doplnená
2 443 881,00 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav, v.v.i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CSPV_2023
Doplnená
1 581 441,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločenských a psychologických vied SA V, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CVU_2023
Doplnená
628 241,00 € Slovenská akadémia vied Centrum vied o umení SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
EU_2023
Doplnená
1 045 321,00 € Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
FiU_2023
Doplnená
747 659,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
HÚ_2023
Doplnená
1 946 018,00 € Slovenská akadémia vied Historický ústav SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
JULS_2023
Doplnená
1 513 938,00 € Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
SU_2023
Doplnená
621 127,00 € Slovenská akadémia vied Sociologický ústav SAV, v. v. i.