Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2019
Príkazná zmluva
35/2019
100,00 € Alfred John Weymouth Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Príkazná zmluva
432/2021
100,00 € Alfredo Cabrera Socorro, PhD Slovenská akadémia vied
21. Január 2022
Príkazná zmluva
41/2022
50,00 € Alica Stehlíková Slovenská akadémia vied
16. Júl 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411019392
689,43 € Allianz - Slovenská poist'ovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017940
53,13 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017942
78,95 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
5. Marec 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411018636
267,62 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
26. August 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411019538
Doplnená
690,61 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
8. Október 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411019689
12,08 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411020303
127,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
31. Marec 2015
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411020528
2 854,18 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
10. Apríl 2015
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411020573
2 910,59 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2015
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411020646
218,91 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
7. Február 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411018465
98,29 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (poisťovateľ) Slovenská akadémia vied (poistník)
7. Február 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411018464
109,34 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (poisťovateľ) Slovenská akadémia vied
7. Február 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411018463
53,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (poisťovateľ) Slovenská akadémia vied
13. Jún 2012
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
8080096974
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
8. Apríl 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osoôb
411018809
216,37 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411 018 891
83,86 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2014
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411 018 892
45,54 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied