Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
SUJS_2023
Doplnená
352 306,00 € Slovenská akadémia vied Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UESA_2023
Doplnená
715 526,00 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UHV_2023
Doplnená
357 422,00 € Slovenská akadémia vied Ústav hudobnej vedy SA V, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UK_2023
Doplnená
977 214,00 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UO_2023
Doplnená
348 830,00 € Slovenská akadémia vied Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UPV_2023
Doplnená
338 020,00 € Slovenská akadémia vied Ústav politických vied SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USaP_2023
Doplnená
466 202,00 € Slovenská akadémia vied Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USlL_2023
Doplnená
671 783,00 € Slovenská akadémia vied Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USvL_2023
Doplnená
498 325,00 € Slovenská akadémia vied Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UVSK_2023
Doplnená
436 585,00 € Slovenská akadémia vied Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
13. Február 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230207_csaszari
0,00 € Slovenská akadémia vied Eva Császári ,PhD
13. Február 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230207_viziova
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Víziová Edina
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UEL_IFP_2023
Doplnená
1 886 367,00 € Slovenská akadémia vied Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UKE _IFP_ 2023
Doplnená
1 139 630,00 € Slovenská akadémia vied Ústav krajinnej ekológie SA V, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UACH_ IFP_ 2023
Doplnená
1 638 499,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CBRB_ IFP_2023
Doplnená
2 711 714,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
ÚPol_IFP_ 2023
Doplnená
1 824 185,00 € Slovenská akadémia vied Ústav polymérov SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CHU_IFP_2023
Doplnená
2 858 481,00 € Slovenská akadémia vied Chemický ústav SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CbV_IFP_2023
Doplnená
2 635 504,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biovied SAV, v. v. i.
12. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
CEM_IFP_2023
Doplnená
2 694 986,00 € Slovenská akadémia vied Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.