Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20221004_shekhawat
0,00 € Slovenská akadémia vied Gyan Singh Shekhawat
4. Október 2022
Memorandum of Understanding
20220718_chistera
0,00 € chist-era Slovenská akadémia vied
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. PZS 1 I 2022 uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka platnom znení
go travel_pzs_1_2022
0,00 € GO travel Slovakia s.r.o. Slovenská akadémia vied
30. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_nicolasi
0,00 € Valeria Nicolosi Slovenská akadémia vied
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1156/01/01
238/2022
188 496,00 € Fyzikálny ústav SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. ZML-1909-0001133_Priame hlasové pripojenie
ZM1/2022-17
288,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. ZML-1909-0001133_Priame hlasové pripojenie
ZM1/2022-18
2 232,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. ZML-1909-0001133_Business Internet - LTE Biznis PRO
ZM1/2022-19
1 728,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZML-1909-0001133
ZM1/2022-20
597,60 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. ZML-1909-0001133_Business TV
ZM1/2022-21
760,32 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
28. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
ZM1/2022-16
85 000,00 € Hossa family, s. r. o. Slovenská akadémia vied
27. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ule
0,00 € prof .Mirjana Nastran Ule Slovenská akadémia vied
27. September 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
prikazna_igbari
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Omoboyede Femi Igbari PhD.
27. September 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
prikazna_matysiok
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Agáta Matysiok
27. September 2022
ACCOMMODATION AGREEMENT
20220926_siddique
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Abu Bakkar Siddique PhD.
27. September 2022
Memorandum of understanding for the 2022-2023 Biodiversa+ Call on “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society” (BiodivMon)
memorandum_biodiversa
0,00 € Funding Organisations Slovenská akadémia vied
27. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_dolcerocca
0,00 € Ozen Nergis Seckin Dolcerocca Slovenská akadémia vied
27. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_polacek
0,00 € Lumír Poláček Slovenská akadémia vied
26. September 2022
Kúpna zmluva č. 138/2022
138/2022
7 300,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Slovenská akadémia vied
23. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_verucchi
0,00 € Roberto Verucchi Slovenská akadémia vied