Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UMMS_2024
1 723 778,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UMV_2024
2 787 513,00 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
USTARCH_2024
1 170 958,00 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UVZ_2024
2 566 531,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1/2024-02
0,00 € PRAMAKO, s. r. o. Slovenská akadémia vied
23. Január 2024
Zmluva o nájme služobného bytu č. ZM1/2024-1
ZM1/2024-1
6 283,20 € Hana Plešková Slovenská akadémia vied
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240117_khan
0,00 € Slovenská akadémia vied Muhammad Umair Khan
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240116_pavlovic
0,00 € Slovenská akadémia vied MSc. Jelena Borislav Pavlovič
19. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240117_hassan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ahmed lbrahim Abdelhamid Hassan
12. Január 2024
DODATOKč.1
20240110_viziova_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Víziová Edina
12. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240111_vijayan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ardra Ajitha Vijayan
12. Január 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240111_wicaksono
0,00 € Slovenská akadémia vied Azizul Wicaksono
12. Január 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20240111_zakopcanova
0,00 € Slovenská akadémia vied ZAKOPČANOVÁ Júlia
10. Január 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP_23_46917_005
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
10. Január 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20240110_bohac
0,00 € Mgr. Peter Boháč, PhD. Slovenská akadémia vied
9. Január 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20240108_makovicky
0,00 € Slovenská akadémia vied lng. Makovický Peter, PhD.
9. Január 2024
Addendum 1
20240108_rivera_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Lautaro Rivera
9. Január 2024
DODATOK č.1
20240108_smolek_dodatok1
0,00 € Slovenská akadémia vied MVDr. Tomáš SMOLEK, PhD.
8. Január 2024
SPONZORSKÁ ZMLUVA
20240105_techniserv_sponzorska
1 500,00 € TECHNISERV, s.r.o. Slovenská akadémia vied
5. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
20240104_primacialny
200,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská akadémia vied