Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_UO_2024
0,00 € JUDr. Gloria Gajdošová Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_USaP_2024
0,00 € JUDr. Gloria Gajdošová Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Gajdosova_UVSK_2024
0,00 € JUDr. Gloria Gajdošová Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Karul_CVU_2024
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Karul_UK_2024
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Karul_USlL_2024
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Karul_USvL_2024
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Konecna_AU_2024
0,00 € Ing. Ľubica Konečná Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Konecna_EU_2024
0,00 € Ing. Ľubica Konečná Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Ksinan_SUJS_2024
0,00 € Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Ksinan_UO_2024
0,00 € Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Ksinan_UPV_2024
0,00 € Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Ksinan_USaP_2024
0,00 € Mgr. Michal Kšiňan, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Morovics_AU_2024
0,00 € RNDr. Miroslav Morovics, CSc Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Morovics_EU_2024
0,00 € RNDr. Miroslav Morovics, CSc Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Morovics_JUĽS_2024
0,00 € RNDr. Miroslav Morovics, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Panczová_FiU_2024
0,00 € Mgr. Zuzana Panczová, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Panczová_SU_2024
0,00 € Mgr. Zuzana Panczová, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Panczová_UVSK_2024
0,00 € Mgr. Zuzana Panczová, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Pucikova_FiU_2024
0,00 € Ing. Veronika Púčiková Slovenská akadémia vied