Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2021
Príkazná zmluva
310/2021
100,00 € Assoc. Prof. Triinu Visnapuu, PhD. Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Príkazná zmluva
428/2021
100,00 € Assoc. prof. Viera Rozinajová Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
502015-ZH
300,00 € Assoc. prof. Xiaoyang Wang Slovenská akadémia vied
17. Apríl 2015
Mandatory contract/Príkazná zmluva
302015-ZH
300,00 € Assoc.-Prof. Peter Puschnig Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
349/2021
100,00 € associate professor Haining Tian Slovenská akadémia vied
29. Apríl 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
382015-ZH
300,00 € Associate professor Markus Kallifatides Slovenská akadémia vied
17. December 2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20141107-Roessner
300,00 € Associate Professor Ute Roessner (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
26. Máj 2015
Mandatory contract
692015-ZH
300,00 € Assoz. Prof. Dr. Mag Barbara Kraus Slovenská akadémia vied
13. Február 2015
Príkazná zmluva
072015-ZH
150,00 € Assoz. Prof. Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
12. August 2021
Príkazná zmluva
198/2021
100,00 € Assoz. Prof. Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
23. Júl 2015
Prikazna zmluva
1132015-ZH
300,00 € Assoz. Prof. Jadwiga Laska Slovenská akadémia vied
11. Máj 2015
Mandatory contract - príkazná zmluva
532015
300,00 € Assoz. Prof. Mag. Dr. Wolfgang Duer Slovenská akadémia vied
11. December 2015
Príkazná zmluva
144/2015/EK
100,00 € Assoz.prof. Piiotr Ceranowicz Slovenská akadémia vied
2. December 2015
Príkazná zmluva
128/2015/EK
100,00 € assoz.prof.Dr. Philip Walther Slovenská akadémia vied
19. Február 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1287/03/01
11/2016
Doplnená
204 920,00 € Astronomický ústav SAV Slovenská akadémia vied
8. Jún 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2018
1/2018
0,00 € Astronomický ústav SAV Slovenská akadémia vied
8. Jún 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 3/2021
3/2021
0,00 € Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
28. Jún 2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gabris
70,00 € Aurél Gábor Gábris Slovenská akadémia vied
29. Február 2012
Kúpna zmluva
20120229-kz
18 300,00 € AUTO - RÁCZ, s.r.o. Slovenská akadémia vied
18. Marec 2013
Kúpna zmluva VS-1/2013
VS-1/2013
26 300,00 € AUTO – RÁCZ, s.r.o. Slovenská akadémia vied