Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Pucikova_UK_2024
0,00 € Ing. Veronika Púčiková Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Pucikova_USlL_2024
0,00 € Ing. Veronika Púčiková Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Pucikova_USvL_2024
0,00 € Ing. Veronika Púčiková Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Radvansky_CSPV_2024
0,00 € Ing. Marek Radvanský, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Radvansky_HU_2024
0,00 € Ing. Marek Radvanský, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Radvansky_UESA_2024
0,00 € Ing. Marek Radvanský, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Radvansky_UHV_2024
0,00 € Ing. Marek Radvanský, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_CSPV_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_HU_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_SUJS_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_UESA_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_UHV_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Varga_UPV_2024
0,00 € JUDr. Juraj Varga, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Bartik_AU_2024
0,00 € PhDr. Juraj Bartík, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Belesova_UO_2024
0,00 € Mgr. Miroslava Belešová Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Csach_USaP_2024
0,00 € doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Danek_HU_2024
0,00 € prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Findor_SU_2024
0,00 € doc. PhDr. Andrej Findor, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Hladky_JULS_2024
0,00 € doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. Slovenská akadémia vied
6. Február 2024
Príkazná zmluva
Hulkova_UHV_2024
0,00 € prof. PhDr. Marta Hulková, PhD. Slovenská akadémia vied