Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2016
Špecifikácia služby Priame hlasové pripojenie
007KE2015PFI-PHP02
Doplnená
50,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská akadémia vied
21. August 2017
Špecifikácia Služby Priame hlasové pripojenie
20170731_benestra
0,00 € BENESTRA, s.r.o. Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
340/2021
100,00 € Bernat Kocsis Slovenská akadémia vied
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_brown
0,00 € Bigel L Brovvn Slovenská akadémia vied
12. Január 2023
Consortium Agreement
20230110_biodiversa+
0,00 € Biodiversa+ Slovenská akadémia vied
7. Jún 2016
Dohoda č. 1/2016 o spôsobe úhrad za odber elektrickej energie, studenej vody,zrážkovej vody, za areálove služby a služby súvisiace s prevádzkou PLV
_1/2016
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
29. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí financií č. 0063/01/02-a - 02
14/2018
34 112,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
18. Marec 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 1/2021
1/2021
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1260-02-02
221/2022
152 640,00 € Biomedicínske centrum SAV Slovenská akadémia vied
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov SASPRO 2 č. 1136/01/02
235/2022
188 496,00 € Biomedicínske centrum SAV vvi Slovenská akadémia vied
31. Október 2018
Dohoda o rozdelení, spôsobe užívania a podmienkach úhrad prevádzkových nákladov budovy Pavilónu lekárskych vied
18102018
0,00 € Biomedicínske centrum SAV, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Centrum biovied SAV Slovenská akadémia vied
29. Marec 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku šátu č. 17/18
17/18
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 25/18
25/18
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2018
Dohoda o delimitácií technických pracovníkov BMC SAV do SAV
25042018_dohoda o delimitácií pracovníkov
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
24. Máj 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
20210524_bmc
181 440,00 € BIOMEDICÍNSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
30. Júl 2018
Zmluva výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu
BMC SAV, v. v. i._BA
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
30. Júl 2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu
BMC SAV, v. v. i. _CVVIAL
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
10. Júl 2017
ZMLUVA O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20170703_bircak
0,00 € Birčák Jozef Slovenská akadémia vied