Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Tuky 2024/01"
N ZVJS-00339/32-TN-2024
0,00 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Január 2024
Zmluva o partnerstve
N ZVJS-00338/13-TN-2024
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
11. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby - vykonávaní kontrol elektrospotrebičov odsúdených a obvinených
N ZVJS-02273/35-2023
0,00 € REVELS s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Január 2024
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Mlieko a mliečne výrobky, majonézové šaláty a lahôdky II."
N ZVJS-02250/32-TN-2023
0,00 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
NZVJS-01503/32-TN-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
NZVJS-01502/32-TN-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. December 2023
Zmluva č. N ZVJS-02212/34-TN-2023 o vykonaní prác
N ZVJS-02212/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín
21. December 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky III."
N ZVJS-02249/32-TN-2023
32 046,59 € Obim s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. December 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Mrazené ryby II."
N ZVJS-02236/32-TN-2023
Doplnená
6 139,32 € CHRIEN, spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. December 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Mrazené mäso II."
N ZVJS-02235/32-TN-2023
Doplnená
28 281,36 € CHRIEN, spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
N ZVJS-01454/LRS ZVJS-TN-2023-07648
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Justičná akadémia Slovenskej republiky
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02211/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín D3D s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02215/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Krajský súd v Trenčíne
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02213/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Mesto Trenčianske Teplice
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02204/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02207/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JAMOS, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02206/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín ERSON Recycling, s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02202/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAVOKOV spol. s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02210/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAFIS spol. s.r.o.
19. December 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02209/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Miroslav Prekop - Autodielňa