Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 438/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Chládeková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 343/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ridošková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 309/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Lukáčová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 297/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ročkárová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 289/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Klučiarová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 604/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Moťovská
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 555/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Gračko
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 426/14/2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Mišáková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 414/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Repková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 500/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Martáková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 419/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Kramská
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 490/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Plšková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 599/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Slamková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 488/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Húserková
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 480/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Dočolomanská
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 649/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Jordánová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 538/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fritzová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 556/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Polhorská
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 434/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ingeliová
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16 463/14-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fialová