Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva
N ZVJS-00660/32-tn-2023
9 667,20 € ESPIK Group, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní a úhrade konziliárnych služieb
N ZVJS-00697/27-TN-2023
0,00 € MUDr. Magdaléna Fabiánová Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
20. Marec 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka pekárenských výrobkov I."
N ZVJS-00622/32-TN-2023
29 025,23 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
6. Marec 2023
Rámcová dohoda na predmet zákazky: "Dodávka piva pre kaviareň v LRS ZVJS Omšení"
N ZVJS-00271/LRS ZVJS-TN-2023
23 439,00 € CROMATOP, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Február 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
N ZVJS-00249/32-TN-2023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
10. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
N ZVJS-00279/13-TN-2023
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
2. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
N ZVJS-00186/32-TN-2023
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. Január 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-00331/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JAMOS, s.r.o.
20. Január 2023
Podniková Kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-00246/13-TN-2023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
20. Január 2023
Podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-00247/13-TN-2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
20. Január 2023
Podniková Kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-00245/13-TN-2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Január 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka tukov I."
N ZVJS-00125/32-2023
11 067,30 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
5. Január 2023
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-00104/34-TN-2023
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAVOKOV spol. s.r.o.
30. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02171/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Okresný súd Trenčín
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby - vykonávaní kontrola elektrospotrebičov odsúdených a obvinených
N ZVJS-02268/35-2022
0,00 € REVELS s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02114/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02113/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02115/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02112/32-TN-2022
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02111/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín