Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02110/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02109/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02108/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02107/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
N ZVJS-02032/32-TN-2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
N ZVJS-02074/32-TN-2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02106/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02105/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02104/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02103/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02102/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02101/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02098/32-TN-2022
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02099/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
N ZVJS-02100/32-TN-2022
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
23. December 2022
Zmluva o vykonaní prác
N ZVJS-02162/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín ERSON
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02170/32-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Veríme v Zábavu, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02169/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Tri-Wall Slovakia, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02164/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02161/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín D3D