Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 zmluvy o používateľskej licencii na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT a.s., Košice, k číslu zmluvy 200212/7
N ZVJS-01211/35-TN-2022
240,00 € BE-SOFT a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 171/2022
N ZVJS-01080/27-TN-2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Jún 2022
Nájomná zmluva
N ZVJS-01116/32-TN-2022
568,00 € Mgr. Jozef Kudláč Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BA 271/5-934/2022/0820036-Nzpk
N ZVJS-01111/32-TN-2022
495,18 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. Jún 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka mrazených rýb"
N ZVJS-01034/32-TN-2022
10 330,32 € CHRIEN, spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
6. Jún 2022
Rámcová zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody č. N ZVJS-00987/27-TN-2022
N ZVJS-00987/27-TN-2022
158 400,00 € LAUGARICIO PHARMACY, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
N ZVJS-01011/35-TN-2022
0,00 € Empeq servis, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka mrazeného mäsa I."
N ZVJS-00925/32-TN-2022
28 597,20 € CHRIEN, spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Máj 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín ,,Dodávka destilátov pre kaviareň v LRS ZVJS Omšení"
N ZVJS-00761/LRS ZVJS-TN-2022
22 859,10 € PIMA, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
N ZVJS-00813/32-TN-2022
Doplnená
7 137,00 € Lukáš Spuchľák Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Apríl 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka tukov"
N ZVJS-00598/32-TN-2022
Doplnená
9 246,40 € GLOBUS a spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Marec 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
NZVJs-00378/32-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Jakub Malých
24. Marec 2022
Darovacia zmluva č. 18/2022
N ZVJS-00636/13-TN-2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
16. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
N ZVJS-00499/35-TN-2022
Doplnená
0,00 € SWAN, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
8. Marec 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka pekárenských výrobkov"
N ZVJS-00373/32-TN-2022
24 170,50 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
11. Február 2022
Poistná zmluva číslo 9107053205
N ZVJS-00347/13-TN-2022
0,00 € Uniqa pojišťovna, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Február 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka mrazeného mäsa"
N ZVJS-67/32-2021
Doplnená
27 445,20 € CHRIEN, spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Rámcová dohoda na predmet zákazky: "Dodávka piva pre kaviareň v LRS Omšení"
LRS ZVJS-61/2021
20 605,50 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Podniková Kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2022
N ZVJS-00228/13-TN-2022
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. Január 2022
Podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2022
N ZVJS-00229/13-2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín