Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02166/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Miroslav Prekop - Autodielňa
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02168/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Mesto Trenčianske Teplice
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02165/34-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
23. December 2022
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-02167/34-TN-2022
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAFIS spol. s.r.o.
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16247/14-2022
0,00 € Eva Mráziková Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16164/14-2022
0,00 € Mgr. Viliam Ondrejík Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16224/14-2022
0,00 € Bc. Veronika Kyjacová Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16226/14-2022
0,00 € Bc. Filip Beňo Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
N ZVJS-16165/14-2022
0,00 € Mgr. Eva Bačíková Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. December 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
N ZVJS-02122/27-TN-2022
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. November 2022
Zmluva o nájme služobného bytu
N ZVJS-02034/32-TN-2022
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ing. Martina Vlasáková
27. Október 2022
Zmluva o dielo
N ZVJS-01739/32-TN-2022
10 781,38 € SAZOS s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Október 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 648/2022
N ZVJS-01807/13-TN-2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
17. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 718/2022
N ZVJS-01806/13-TN-2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
3. Október 2022
Zmluva o dielo
N ZVJS-00815/LRS ZVJS-TN-2022
18 423,04 € MP OKENIT, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. August 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín " Dodávka pekárenských výrobkov II." č. N ZVJS-01372/32-TN-2022
N ZVJS-01372/32-TN-2022
35 588,29 € I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. Júl 2022
Zmluva na nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
N ZVJS-01291/32-TN-2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Júl 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka čerstvého ovocia II."
N ZVJS-01244/32-TN-2022
19 837,00 € TOP-HOLDING s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Júl 2022
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka tukov I."
N ZVJS-01209/32-TN-2022
Doplnená
11 161,35 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 zmluvy o používateľskej licencii na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT a.s., Košice, k číslu zmluvy 200212/7
N ZVJS-01211/35-TN-2022
240,00 € BE-SOFT a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín