Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2020
Zmluva o výkone stavebného dozoru č. NZVJS-nh-29-6/36-2018
NZVJS-nh-29-6/36-2018
Doplnená
9 050,00 € MCH dozoring, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
24. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení č. 50274983
NZVJS 19/32-2020
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. N ZVJS-18/32-2020
N ZVJS-18/32-2020
0,00 € INTA spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Marec 2020
Zmluva o dielo NZVJS-ost-3-101(36-2017
NZVJS-ost-3-101/36-2017
Doplnená
872 261,11 € TOP METAL, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. Február 2020
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
N ZVJS-47/27-2020
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Február 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-9/32-2020
N ZVJS-9/32-2020
7 073,65 € KON- RAD spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Február 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-7 /32-2020
N ZVJS-7 /32-2020
5 878,68 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Február 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-8/32-2020
N ZVJS-8/32-2020
6 505,86 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Január 2020
Zmluva č. N ZVJS 32/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 32/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24. Január 2020
Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2020
N ZVJS-4/1-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
24. Január 2020
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2020
N ZVJS-5/1-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
24. Január 2020
Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-6/2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
10. Január 2020
Zmluva o dielo na vykonávanie technickej kontroly elektrických spotrebičov
N ZJVS-1/35-2020
0,00 € Peter Majerech, TV servis Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
3. September 2019
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. N ZVJS-33/32-2019
N ZVJS-33/32-2019
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
3. September 2019
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu č. N ZVJS 32/32-2019
N ZVJS 32/32-2019
0,00 € MET Slovakia, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
12. December 2019
Zmluva č. N ZVJS 16/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 16/34-2019
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín D3D s.r.o.
12. December 2019
Zmluva č. N ZVJS 23/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 23/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
12. December 2019
Zmluva č. N ZVJS 20/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 20/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
12. December 2019
Zmluva č. N ZVJS 24/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 24/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín KK GROUP s.r.o.
12. December 2019
Zmluva č. N ZVJS 21/34-2019 o vykonávaní prác
N ZVJS 21/34-2019
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JAMOS, s.r.o