Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2021
Zmluva č. N ZVJS 3/34-2021 o vykonávaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS 3/34-2021
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Anonymizované
29. Marec 2021
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení č. 502 749 84
N ZVJS 15/32-2021
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Marec 2021
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. N ZVJS-13/32-2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-13/32-2021
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
5. Marec 2021
Kúpna zmluva NZVJS-3-34/27-2021
N ZVJS-3-34/27-2021
13 800,00 € BERINGER, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Marec 2021
Dohoda o spolupráci medzi Vazební věznicí a ústavem pro výkon zabezpečovací detence Brno a Nemocnicou pre obvinených a odsúdených a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-38/1-2020
0,00 € Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
8. Február 2021
Kúpna zmluva č. N ZVJS-12/26-2021
N ZVJS-12/26-2021
2 000,00 € Peter Gellen Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
1. Február 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-8/32-2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-8/32-2021
5 100,78 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
1. Február 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-7/32-2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-7/32-2021
8 927,70 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
26. Január 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-6/32-2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-6/32-2021
17 538,90 € MENHERT Pekáreň, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Január 2021
Zmluva o dlhodobom nájme na technické plyny číslo 362930003
N ZVJS-11/32-2021
0,00 € Linde Gas s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Január 2021
Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2021
N ZVJS-8/1-2021
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Január 2021
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov zboru Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín na rok 2021
N ZVJS-9/1-2021
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Január 2021
Podniková kolektívna zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
N ZVJS-10/1-2021
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia odborového zväzu pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. December 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-51/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-51/32-2020
20 329,20 € HÔRKA s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. December 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-53/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-53/32-2020
15 754,92 € CHRIEN, spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
18. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu č. N ZVJS-32/32-2020
N ZVJS-32/32-2020
0,00 € MET Slovakia, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. N ZVJS-33/32-2020
N ZVJS-33/32-2020
0,00 € Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 25/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 25/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín D3D s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 24/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 24/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín ERSON Recycling, s r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 12/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 12/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín