Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2020
Rámcová zmluva uzavretá v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení
LRS ZVJS-44/2020
18 383,50 € Plzeňský Prazdroj Slovensko Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Október 2020
Zmluva č. N ZVJS 12/34-2020 o vykonávaní prác uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZVJS 12/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Marek Kováč
9. Október 2020
Dohoda zamestnávateľa a školiaceho pracoviska o dočasnom pridelení zamestnanca - vykonaní odbornej praxe
N ZVJS-13-6/27-2020
0,00 € Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Október 2020
Zmluva o dielo č. N ZVJS-40/32-2020
N ZVJS-40/32-2020
4 642,76 € Lukáš Spuchľák Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. September 2020
KÚPNA ZMLUVA NZVJS uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-67/26-2020
2 000,00 € Peter Feranec Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. September 2020
Zmluva o dielo č. N ZVJS-41/32-2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-41/32-2020
28 365,79 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. September 2020
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2020/08/03/JM
N ZVJS-7-13/27-2020
530,00 € SIAD Slovakia s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
16. September 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-6-13/27-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-6-13/27-2020
10 188,18 € VIDRA a spol. s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. September 2020
Zmluva o dielo č. LRS ZVJS-32/2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
LRS ZVJS-32/2020
8 830,80 € Damiper, s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. August 2020
Zmluva č. N ZVJS 10/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 10/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Anonymizované
5. August 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-37/32-2020
N ZVJS-37/32-2020
15 375,00 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
20. Júl 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-35 /32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl .zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-35/32-2020
5 054,14 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. Júl 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-36/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl .zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-36/32-2020
4 417,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Júl 2020
Zmluva o dielo č. N ZVJS-34/32-2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-34/32-2020
4 956,95 € L.U.N.A.1, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-29/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-29/32-2020
24 068,20 € Hôrka s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-30/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-30/32-2020
17 862,00 € HÔRKA s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-31/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-31/32-2020
16 685,76 € HÔRKA s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2020
Zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody č. N ZVJS-5-13/27-2020
N ZVJS-5-13/27-2020
0,00 € CO-Medika III, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. Jún 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS 20/32-2020
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Jún 2020
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
NZVJS-6-8/27-2020
24 957,93 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín