Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2020
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
NZVJS-6-8/27-2020
24 957,93 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
11. Jún 2020
Kúpna zmluva
N ZVJS-54/26-2020
2 000,00 € Katarína Sedliaková Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Jún 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-26 /32-2020
N ZVJS-26/32-2020
7 322,10 € MAPROSTAV, s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Jún 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-27 /32-2020
N ZVJS-27/32-2020
10 164,10 € MAPROSTAV, s. r. o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22. Máj 2020
Zmluva o vykonávaní koordinácie bezpečnosti č. NZVJS-26/13-2020
N ZVJS-26/13-2020
7 502,09 € Health & Safety, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. Máj 2020
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-52/26-2020
Doplnená
1 750,00 € Anonymizované Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
6. Máj 2020
Zmluva č. N ZVJS 8/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 8/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Anonymizované
28. Apríl 2020
Zmluva č. N ZVJS 6/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 6/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Okresný súd v Trenčíne
28. Apríl 2020
Zmluva č. N ZVJS 7/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 7/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Trenpes s.r.o.
29. Apríl 2020
Zmluva o nájme služobného bytu číslo: NZVJS-22-4/32-2020
NZVJS-22-4/32-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Anonymizované
17. Apríl 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru LRS ZVJS-23/2020
LRS ZVJS-23/2020
19 307,21 € PIMA, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. Apríl 2020
Žiadosť o akceptáciu platobných kariet
N ZVJS 5/2-2020
0,00 € Global Payments s.r.o., organizačná zložka Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Apríl 2020
Darovacia zmluva uzatvorená podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
N ZVJS-21/32-2020
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
3. Apríl 2020
Zmluva o výkone stavebného dozoru č. NZVJS-nh-29-6/36-2018
NZVJS-nh-29-6/36-2018
Doplnená
9 050,00 € MCH dozoring, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
24. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení č. 50274983
NZVJS 19/32-2020
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. N ZVJS-18/32-2020
N ZVJS-18/32-2020
0,00 € INTA spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Marec 2020
Zmluva o dielo NZVJS-ost-3-101(36-2017
NZVJS-ost-3-101/36-2017
Doplnená
872 261,11 € TOP METAL, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21. Február 2020
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
N ZVJS-47/27-2020
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Február 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-9/32-2020
N ZVJS-9/32-2020
7 073,65 € KON- RAD spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
7. Február 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-7 /32-2020
N ZVJS-7 /32-2020
5 878,68 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín