Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-23/32-2021
18 288,76 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
10. September 2021
Mandátna zmluva
N ZVJS-59/13-2021
Doplnená
11 404,80 € MDclinic.a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. August 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-24/32-2021
N ZVJS-24/32-2021
55 260,90 € M. F. TEAM spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. August 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-6-34/27-2021
N ZVJS-6-34/27-2021
32 860,33 € Ing. Juraj Kaštier JKF Plus Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. August 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo: LRS ZVJS-31/2021
LRS ZVJS-31/2021
245,95 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
16. August 2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "dodávka tukov"
N ZVJS-35/32-2021
6 988,86 € GLOBUS spol, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
11. August 2021
Zmluva o vykonávaní prác
N ZVJS-8/34-2021
Doplnená
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín Mgr. Milan Vrba
5. August 2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka pekárenských výrobkov" č. N ZVJS-36/32-2021
N ZVJS-36/32-2021
20 898,60 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Júl 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-28/32-2021
N ZVJS-28/32-2021
19 425,36 € CHRIEN, spol. s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2021
Zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
N ZVJS-5-34/27-2021
158 400,00 € BENE TE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Jún 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
NZVJS-29/32-2021
20 667,24 € Lacnea Slovakia s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
29. Jún 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru
NZVJS-30/32-2021
29 061,30 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. Jún 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. NZVJS-26/32-2021
NZVJS-26/32-2021
9 356,05 € MAPROSTAV, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. Jún 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. NZVJS-27/32-2021
NZVJS-27/32-2021
9 398,15 € MAPROSTAV, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní a úhrade konziliárnych služieb
NZVJS-102/27-2021
0,00 € MEDI-RAL, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 1030/2021
NZVJS-14/2-2021
43 340,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 1046/2021
NZVJS-15/2-2021
Doplnená
792 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
23. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-4-34/27-2021
N ZVJS-4-34/27-2021
49 188,00 € OXYWISE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Apríl 2021
Zmluva č. N ZVJS 4/34-2021 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS 4/34-2021
0,00 € Tri-Wall Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Apríl 2021
Zmluva na opakované dodanie tovaru LRS ZVJS 18/2021 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
LRS ZVJS 18/2021
19 584,24 € PIMA, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín