Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 14/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 14/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JAMOS, s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 15/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 15/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín JANEK s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 23/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 23/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Keraming a.s.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 26/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 26/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín KK GROUP s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 22/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 22/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Okresný súd v Trenčíne
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 16/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 16/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Poľnohospodárske družstvo Čachtice
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 27/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 27/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Poľnohospodárske družstvo Flóra
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 17/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 17/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Miroslav Prekop - Autodielňa
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 19/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 19/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAFIS spol. s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 18/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 18/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín STAVOKOV spol. s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 21/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 21/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Trenpes s.r.o.
31. December 2020
Zmluva č. N ZVJS 20/34-2020 o vykonávaní prác
N ZVJS 20/34-2020
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Mesto Trenčianske Teplice
31. December 2020
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-50/32-2020 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-50/32-2020
28 981,60 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. December 2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
N ZVJS-49/32-2020
1 677,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
26. November 2020
Zmluva o dielo č. N ZVJS-46/32-2020 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-46/32-2020
25 170,91 € ITP Control s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
25. November 2020
Kúpna zmluva N ZVJS-10-13/27-2020 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-10-13/27-2020
29 484,00 € BIOFLEX, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
23. November 2020
Kúpna zmluva N ZVJS-45/32-2020 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-45/32-2020
18 465,10 € GASTROLUX, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
12. November 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Evidenčné číslo zmluvy: ZML-2010-0000831
N ZVJS-12/35-2020
0,00 € SWAN, a.s. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
10. November 2020
Kúpna zmluva č. N ZVJS-74/26-2020 uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
N ZVJS-74/26-2020
2 000,00 € Daniel Brnoliak Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Október 2020
Zmluva o dielo číslo N ZVJS - 11/35-2020 na vykonávanie technickej kontroly a plombovania elektrických spotrebičov uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení
N ZVJS-11/35-2020
0,00 € REVELS s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín