Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2021
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOSaÚVV -ost-3-27/36-2021
Doplnená
278 600,00 € František Lukáčik-mäso-údeniny-potraviny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-91-1/36-2021
37 606,07 € IMD & design spol, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. September 2021
Zmluva o inzercii
961210110
1 286,40 € REGIONPRESS, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. August 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-90/34-2021 o vykonávaní prác
ÚVTOSaÚVV-90/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Buttner-Schmitz s.r.o.
13. August 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-76/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Buttner-Schmitz s.r.o.
7. Júl 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-67/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
21. Jún 2021
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
ÚVTOSaÚVV-62/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Máj 2021
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -ost-2-15/36-2021
Doplnená
168 506,88 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Máj 2021
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV 53 / 32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
19. Apríl 2021
Zmluva o dodávkach pekárenských zmesí
ÚVTOSaÚVV -nh-27-1/36-2021
83 988,00 € Alimpek, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV 41 / 32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
18. Marec 2021
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-56-2/26-2021
1 680,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV 35 / 32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
9. Marec 2021
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-56/26-2021
1 690,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Január 2021
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOS a ÚVV- 142/32-2020
21 600,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Január 2021
Podnikovú kolektívnu zmluva
OZ-1/2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
8. Január 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-153/32-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
8. Január 2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-148/32-2020
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
17. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
ÚVTOSaÚVV-77/32-2020
0,00 € Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. August 2020
Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu
ÚVTOSaÚVV-89/32-2020
0,00 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov