Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Zmluva č. UVTOSaUVV-00311/34-LO-2022 o vykonávaní prác
Zmluva č. UVTOSaUVV-00311/34-LO-2022 o vykonávaní prác
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Mgr. Alexandra Galovičová
18. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-00218/32-LO-2022
555,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
18. Január 2022
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-139/32-2021
0,00 € KEMA SK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Január 2022
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-140/32-2021
0,00 € Peter Krkoška - COLDER Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-77-5/32-2021
13 266,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov DELUKO s.r.o.
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-151/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-152/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-153/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-154/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-155/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-156/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-157/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-158/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Január 2022
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
ÚVTOSaÚVV-159/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
3. December 2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ÚVTOSaÚVV-111/32-2021
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. December 2021
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-131/32-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov AJ Metal design a.s.
21. December 2021
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-134/32-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ALRO-SLOVAKIA s.r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-153/34-2021 o vykonávaní prác
ÚVTOSaÚVV-153/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Buttner-Schmitz s.r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-155/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-155/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Kongsberg Automotive s.r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-159/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-159/34-2021 o vykonávaní prác
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov TORSON, spol. s r.o.