Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-158/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-158/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov D-Falco spol. s r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-157/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-157/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov LEON global spol. s r. o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-160/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-160/34-2021 o vykonávaní prác
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Enixus s.r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-154/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-154/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Alro - Slovakia, s.r.o.
27. December 2021
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-156/34-2021 o vykonávaní prác
Zmluva č. ÚVTOSaÚVV-156/34-2021 o vykonávaní prác
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov AJ Metal Design a.s.
31. December 2021
Podniková kolektívna zmluva č. OZ-2/2021
OZ-2/2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
8. December 2021
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-132/32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov D-FALCO spol. s r.o.
8. December 2021
Z M L U V A o výpožičke nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-133/32-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov KONTRAKT SK s.r.o.
18. November 2021
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS a ÚVV 114 / 32-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
5. November 2021
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
ÚVTOSaÚVV-81-29/32-2021
Doplnená
5 745,90 € AK-MEDIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. November 2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-81-28/32-2021
Doplnená
1 091 069,24 € AK-MEDIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-101-1/36-2021
166 467,75 € Speedex Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-100-1/36-2021
94 987,91 € Ing. Michal Rumančík - CONSTRUCT-ING Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-95-1/36-2021
69 566,40 € REKOMPLETT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-93-1/36-2021
23 500,00 € GRACE Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Október 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
UVTOSaÚVV-92/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Október 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-93/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Október 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ÚVTOSaÚVV-94/32-2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Október 2021
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOSaÚVV-89/32-2021
3 600,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Október 2021
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOSaÚVV -ost-3-26/36-2021
Doplnená
156 950,00 € Majster mäsiar s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov