Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. K-43/24-2024
5804/2024
180,00 € Mesto Želiezovce Palušková Enikő, Mgr.
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-16-2024
5805/2024
337,00 € Mesto Želiezovce Bratková Simona
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-8-2024
5274/2024
384,00 € Mesto Želiezovce Gubík Peter
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-1-2024
5325/2024
252,00 € Mesto Želiezovce Barkóci Adam
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. S-18-2024
5280/2024
331,00 € Mesto Želiezovce Szalaiová Sandra
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2024-T18
6166/2024
24,00 € Mesto Želiezovce Bliznáková Zuzana, Mgr.
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. MZ-4/24 - Dodávka IKT s inštaláciou - Obnova kaštieľa v Želiezovciach
5979/2024
52 763,58 € Tomáš Pohori Mesto Želiezovce
5. Apríl 2024
Dohoda č. 24/15/060/128
5806/2024
18 836,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Želiezovce
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - Príprava, realizácia a kompenzácia nákladov/Postupové súťaže NOC
5699/2024
582,00 € Národné osvetové centrum Mesto Želiezovce
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5235/2024
150,00 € Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Mesto Želiezovce
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2024-T18
5044/2024
8,00 € Mesto Želiezovce Bliznáková Zuzana, Mgr.
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2024-T18
5127/2024
40,00 € Mesto Želiezovce Hrašková Jarmila
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4867/2024
150,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola Mesto Želiezovce
26. Marec 2024
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce, na LV č. 2352, 1467, 3516
4705/2024
442,29 € Béla Bagócsi Mesto Želiezovce
22. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
4442/2024
0,00 € Barbara Bagócsi Mesto Želiezovce
22. Marec 2024
Zmluva o nájme reklamnej plochy
4448/2024
50,00 € Mesto Želiezovce Viktorius Peter
20. Marec 2024
Kúpna zmluva č. MZ-3/2024 - časť 1,2 a 3 - Nábytok do priestorov kaštieľa v Želiezovciach
3734/2024
39 456,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Mesto Želiezovce
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
4305/2024
51,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Želiezovce
20. Marec 2024
Dohoda číslo 24/15/054/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre oobec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
4309/2024
1 186,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Želiezovce
15. Marec 2024
Dohoda o urovnaní - odvolanie a súhlas s odvolaním Odstúpenia od zmluvy/nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce na LV č. 3465
3838/2024
0,00 € DYNAMIK REAL2, s.r.o. Mesto Želiezovce