Centrálny register zmlúv

Obec Žemberovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_071
12,00 € Zuzana Kolláriková, Okružná 8, Levice Obec Žemberovce
19. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č. 221012-0170001324-VB
Dodatok č. 2 k ZML_2023_033
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 220103 08U01
Dodatok č.1 k ZML_2022_144
0,00 € Enviromentálny fond Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
10. Júl 2023
Zmluva o pripojení odb.elek.zariadenia do distr.sústavy
ZML_2023_069
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Žemberovce
10. Júl 2023
Zmluva o pripojení odb.elek.zariadenia do distr.sústavy
ZML_2023_068
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Žemberovce
10. Júl 2023
Zmluva o pripojení odb.elek.zariadenia do distr.sústavy
ZML_2023_067
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Žemberovce
7. Júl 2023
Zmluva č.314/2023/ŠKOLaŠ o poskyt.dotácie na podporu športu
ZML_2023_066
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žemberovce
6. Júl 2023
Zmluva o poskyt.nenávrat.fin.príspevku
ZML_2023_065
65 000,00 € Ministerstvo inv.,reg.rozv. a inform. SR Obec Žemberovce
30. Jún 2023
Prenájom nebytových priestorov
ZML_2023_064
160,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. Jún 2023
Nájomná zmluva nebytový priestor
ZML_2023_063
7,00 € Helena Kermietová, SNP 192/101, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
28. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_062
6,00 € Ján Piatrik, Hontianske Trsťany č. 22 Obec Žemberovce
27. Jún 2023
Dohoda o odstúpení od Zmlúv
ZML_2023_061
0,00 € EcoLed Solutions a.s. Obec Žemberovce
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_060
18,00 € Anna Jesenská, V. Naďa 157/10, Žemberovce Obec Žemberovce
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_059
18,00 € Anna Jesenská, V. Naďa 157/10, Žemberovce Obec Žemberovce
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_058
18,00 € Anna Jesenská, V. Naďa 157/10, Žemberovce Obec Žemberovce
22. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_057
18,00 € Anna Jesenská, V. Naďa 157/10, Žemberovce Obec Žemberovce
19. Jún 2023
Kúpna zmluva - ZML-2023_056
ZML_2023_056
2 785,00 € Ján Gímeš a manž. Anna Červenej Armády 225/11, Žemberovce Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
16. Jún 2023
Zmluva č. 5/1000201705 o dodávke vody z verejného vodovodu
ZML_2023_055
0,00 € ZsVS Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
15. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_054
21,60 € Milota Lendelová, Bátovce č. 354 Obec Žemberovce
15. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2023_053
10,80 € Milota Lendelová, Bátovce č. 354 Obec Žemberovce