Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0159/2023
0,00 € Jana Őriová Obec Lozorno
17. Október 2023
Kúpna zmluva
96/2023
9 540,00 € Obec Lozorno Frelichová Janka
17. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0156/2023
0,00 € Antonia Csölleová Obec Lozorno
16. Október 2023
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
93/2023
23 700,00 € Obec Lozorno LOZORNO spol. s r. o
16. Október 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
94/2023
40,00 € Obec Lozorno Havel Milan
16. Október 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení záložného práva a predkupného práva
95/2023
16 350,00 € Obec Lozorno Pyšná Viera
13. Október 2023
Zápis o rozhodnutiach jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
92/2023
150 000,00 € Obec Lozorno LOZORNO spol. s r. o
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0155/2023
0,00 € Irena Česneková Obec Lozorno
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0154/2023
0,00 € Irena Česneková Obec Lozorno
12. Október 2023
Dohoda o zmene a doplnení zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov
91/2023
0,00 € Obec Lozorno Poľnohospodárske družstvo Lozorno
11. Október 2023
Kúpna zmluva
90/2023
450,00 € Obec Lozorno Beata Němečková
10. Október 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení záložného práva a predkupného práva
89/2023
3 330,00 € Obec Lozorno Michal Višvader
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0146/2023
0,00 € Rudolf Masár Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0147/2023
0,00 € Rudolf Masár Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0148/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0149/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0150/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0151/2023
0,00 € Peter Bakalis Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0152/2023
0,00 € Valéria Jánošová Obec Lozorno
9. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0153/2023
0,00 € Valéria Jánošová Obec Lozorno