Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Kúpna zmluva
107/2023
5 850,00 € Obec Lozorno Dagmar Kuchyňková
26. Október 2023
Nájomná zmluva
103/2023
0,00 € Mobilbox SK, s. r. o. Obec Lozorno
26. Október 2023
Kúpna zmluva
105/2023
4 590,00 € Obec Lozorno Bočevová Zuzana a Matulová Dáša
26. Október 2023
Zámenná zmluva
104/2023
1 900,00 € Obec Lozorno Nerádová Jana
25. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
101/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Obec Lozorno
25. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
102/2023
184 203,41 € KAMI PROFIT, s.r.o. Obec Lozorno
24. Október 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča v roku 2023 - Dodatok č. 2
100/2023
-570,26 € Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD Obec Lozorno
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0164/2023
0,00 € Anna Šedivá Obec Lozorno
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0165/2023
0,00 € Ján Haramia Obec Lozorno
23. Október 2023
Dodatok č. 4 Dohoda o zmene a doplnení zmluvy nájme nebytových priestorov - školskej kuchyne
99/2023
0,00 € Obec Lozorno Global Gastro s.r.o.
20. Október 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2023 (Dodatok č. 2)
98/2023
-143,68 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0160/2023
0,00 € Inocent Turaz Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0161/2023
0,00 € Ernestína Urbaničová Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0162/2023
0,00 € Milena Drmlová Obec Lozorno
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0163/2023
0,00 € Pavla Jakubcová Obec Lozorno
18. Október 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení záložného práva a predkupného práva
97/2023
12 450,00 € Obec Lozorno Poncer Ľubomír
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0157/2023
0,00 € Anna Hájková Obec Lozorno
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0158/2023
0,00 € Anna Hájková Obec Lozorno
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na obecnom cintoríne v Lozorne
0159/2023
0,00 € Jana Őriová Obec Lozorno
17. Október 2023
Kúpna zmluva
96/2023
9 540,00 € Obec Lozorno Frelichová Janka